Przejdź do treści

Wytyczne jak klasyfikować białe, szare i czarne obszary po konsultacjach

Data: 2010-04-15 00:00:00

W ramach projekty  System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) po konsultacjach społecznych powstał dokument "Wytyczne w zakresie sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej oraz map obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych”. Dokument ten udostępniamy do ściągnięcia w serwisie KFS.

W ramach projekty  System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) po konsultacjach społecznych powstał dokument "Wytyczne w zakresie sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej oraz map obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych”. Dokument ten udostepniamy do ściagnięcia w serwisie KFS.

Przygotowanie tego dokumentu to  pierwszy etap potrzebny do opracowania i wdrożenia procedur z zakresu sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej w postaci map cyfrowych oraz map obszarów "białych”, „szarych” i „czarnych". Projekt jest  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, 7 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Celem SPIS jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Niniejsze opracowanie stanowi także pierwszy etap realizacji Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), który jest częścią Projektu (SIPS), a na który to system składać się będą:
 

1) Opracowane i wdrożone jednolite w skali kraju procedury dotyczące sporządzania, aktualizowania i udostępniania (także w postaci map cyfrowych) informacji:
a) o infrastrukturze szerokopasmowej,
b) dotyczących klasyfikacji obszarów na obszary „białe”, „szare” i „czarne”.
 

2) Bazy danych:
a) o infrastrukturze szerokopasmowej - umożliwiającej tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie map cyfrowych sieci szerokopasmowych,
b) w zakresie rynku usług szerokopasmowych – klasyfikacji obszarów na obszary „białe”, obszary „szare” i obszary „czarne”, umożliwiającej tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie map cyfrowych obszarów wymagających interwencji dla zapewnienia rozwoju infrastruktury i usług szerokopasmowych.
 

3) System teleinformatyczny gromadzący i udostępniający, w sposób bezpieczny i adekwatny, informacje na temat infrastruktury szerokopasmowej w kraju.

Źródło: SIPS

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci, infrastruktura, internet, prawo

przeczytaj_tresc_ponownie