Przejdź do treści

Wyszukiwarka miejscowości dla projektów 8.4 POIG

Data: 2011-10-11 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił wyszukiwarkę umożliwiającą odszukanie informacji, czy możliwa jest w nich inwestycja w ramach Działania 8.4, czy TP SA planuje kompleksowe inwestycje w realizowane w ramach Porozumienia z dnia 22.10.2009 r. zawartego pomiędzy UKE a TP SA.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił wyszukiwarkę umożliwiającą odszukanie informacji, czy możliwa jest w nich inwestycja w ramach Działania 8.4, czy TP SA planuje kompleksowe inwestycje w realizowane w ramach Porozumienia z dnia 22.10.2009 r. zawartego pomiędzy UKE a TP SA.

Są także dostępne informacje o poziomie nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s, dane o wskaźniku nasycenia usługami po zrealizowaniu zatwierdzonego projektu w ramach Działania 8.4 (w przypadku miejscowości, w których będzie realizowany projekt 8.4), a także kolumna zawierająca sumę wspomnianych poziomów nasycenia usługami. Przy nazwie miejscowości, w których będą realizowane zatwierdzone projekty w ramach działania 8.4 pojawi się także informacja o numerach zatwierdzonych projektów, wraz z zaplanowaną technologią oraz z informacją, czy w ramach projektu w danej miejscowości zaprojektowano budowę infrastruktury.

Wyszukiwarka może posłużyć także do identyfikowania terenów, gdzie możliwe jest inwestowanie w ramach RPO w sieci dostępowe, ponieważ zgodnie z Uchwałą nr 48 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r., zmieniającą załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego w sprawie przyjęcia Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, do zadań UKE należy koordynowanie, tworzenie i aktualizacja list obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowych.

Jest także możliwość pobrania pliku, zawierającego wykaz miejscowości, w których możliwe jest realizowanie projektów w ramach działania 8.4, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30%. Obecny wykaz różni się od wykazu miejscowości opublikowanego 20.09.2011 r. nazwami kolumn, które zostały dostosowane do zaleceń WWPE oraz został pomniejszony o miejscowości, w których TP SA planuje kompleksowe inwestycje, a które zostały pominięte we wcześniejszym imporcie danych. Ostatecznie wykaz zawiera 43 951 rekordów.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, 8.4 POIG, inwestycje, operatorzy, białe obszary

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie