Przejdź do treści

Wstępny raport UKE o wykorzystaniu funduszy UE na budowę szybkich sieci

Data: 2010-05-07 00:00:00
Wstępny raport UKE o wykorzystaniu funduszy UE na budowę szybkich sieci

Budowa społeczeństwa informacyjnego wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i wdrożenia programów rozwojowych. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z takich narzędzi. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował wstępny raport dot. stanu zaawansowania projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (stan na dzień 30 kwietnia 2010 r.).

Budowa społeczeństwa informacyjnego wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i wdrożenia programów rozwojowych. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z takich narzędzi. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował wstępny raport dot. stanu zaawansowania projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (stan na dzień 30 kwietnia 2010 r.).

Celem tego raportu jest przedstawienie faktycznego etapu wdrażania programów mających za zadanie budowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w poszczególnych programach na lata 2007 – 2013. Odnosimy się w raporcie do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym do działań 8.3 i 8.4, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.
Podstawą  do opracowania raportu były informacje uzyskane od Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw, Departamentu Programów Ponadregionalnych i Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Informacje dotyczące projektów w ramach działania 8.3. POIG i 8.4. POIG mogły zostać  opracowane wyłącznie na podstawie ogólnie dostępnych danych zamieszczonych na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.


Dane szczegółowe w postaci tabelarycznej zawarte są w złączniku do wspomnianego raportu.
Raport przedstawiamy do konsultacji i uzupełnienia przez wszystkich zainteresowanych. Prosimy o przesyłanie uwag na adres: m.koziara@uke.gov.pl w terminie do 20 maja.

Ostateczna wersja Raportu, której publikacja jest planowana na pierwsze dni czerwca, będzie zawierała nie tylko przedstawianą Państwu dzisiaj faktografię, ale także diagnozę obecnego stanu zaawansowania projektów szerokopasmowych.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, raport, dofinansowanie, fundusze, infrastruktura, sieci, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie