Przejdź do treści

Wiele skarg na usługi dostępu do sieci w UE

Data: 2010-10-26 00:00:00

Usługi dostępu do Internetu znalazły się wśród najgorzej ocenianych przez obywateli państw członkowskich UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiadają dochodzenie mające wyjaśnić m.in. przyczyny niskiej satysfakcji i nadmiernych różnic w cenach usług świadczonych w różnych krajach UE - informuje Computerworld.

Usługi dostępu do Internetu znalazły się wśród najgorzej ocenianych przez obywateli państw członkowskich UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiadają dochodzenie mające wyjaśnić m.in. przyczyny niskiej satysfakcji i nadmiernych różnic w cenach usług świadczonych w różnych krajach UE - informuje Computerworld.

Z realizowanej na zlecenie władz Unii Europejskiej analizy rynków konsumenckich wynika, że rynek usług dostępu do sieci Internet jest trzecim najgorzej ocenianym segmentem usług w całej wspólnocie. Gorsze oceny uzyskały tylko rynki: usług inwestycyjnych oraz handlu używanymi samochodami. Usługi dostępu do Internetu znalazły się jednak na pierwszym miejscu zestawienia, jeśli chodzi o liczbę skarg i problemów zgłaszanych przez klientów. Straty poniesione przez konsumentów w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania sektora usług dostępu do Internetu są szacowane na 0,3 proc. PKB Unii Europejskiej. Przeprowadzone analizy wskazują również na znaczne różnice w cenach usług dostępu do sieci globalnej w poszczególnych krajach członkowskich UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli przeprowadzenie dwóch odrębnych dochodzeń, mających na celu zbadanie przyczyn tego stanu rzeczy oraz wypracowanie możliwych działań naprawczych.

Monitoring rynków konsumenckich na terenie UE przy pomocy tablicy wyników jest prowadzony od ponad dwóch lat.  W ostatnim badaniu pod uwagę wzięto 50 sektorów usług konsumenckich w UE, odpowiadających łącznie za ponad 60 proc. wydatków typowego gospodarstwa domowego.

Źródło: Computerworld

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

badanie, UE, usługi, internet, rynek

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie