Przejdź do treści

Wiceminister sprawdziła jak Podlasie buduje sieć regionalną

Data: 2014-01-10 08:40:00
Wiceminister sprawdziła jak Podlasie buduje sieć regionalną

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odwiedziła województwo podlaskie,  by sprawdzić jak przebiega tam budowa regionalnej sieci szerokopasmowej.

Minister swoją wizytę rozpoczęła w Siemiatyczach od spotkania z przedstawicielami samorządu województwa.

Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, powiat siemiatycki jest najbardziej zaawansowany w pracach nad węzłem szkieletowym - kluczowym elementem sieci szerokopasmowej. Dotychczas w tym obszarze odebrano dokumentację projektową dla 3 relacji (odcinków sieci) o łącznej długości 28,029 km, a zaawansowanie robót budowlanych na odcinku 15,200 km dla relacji Siemiatycze – Nurzec Stacja sięga 90 proc.

Minister miała okazję przyjrzeć się pracy nad budową sieci światłowodu, delegacja udała się też do  Nurca Stacji, gdzie wybudowany został pierwszy węzeł dystrybucyjny sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim.

- Postępy prac nad projektem w województwie podlaskim robią ogromne wrażenie - powiedziała minister Wendel po wizycie na terenie robót – po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć na własne oczy jak wygląda proces inwestycyjny. Oglądać projekt na papierze, a w rzeczywistości w terenie to jest ogromna różnica. Mam namacalny dowód na to, że te kilometry światłowodu naprawdę powstają. Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest niezwykle pracochłonny, skomplikowany i długotrwały. Żadne z krajów członkowskich tak wielkiego przedsięwzięcia jeszcze nie realizowało. Jest  to największy i nowatorski  projekt realizowany w Europie.  Jesteście pionierami w kraju a także dajecie przykład innym krajom członkowskim jak realizować takie inwestycje. Po ukończeniu projektu dostęp do internetu będzie miało 90 proc.ludności zamieszkującej województwo, a 100 proc. przedsiębiorców zostanie objętych dostępem do szerokopasmowego internetu.  Powstanie najnowocześniejsza, najbardziej technologicznie zaawansowana sieć szkieletowo dystrybucyjna w Europie.

- Specyfika zaludnienia regionu spowodowała że,  projekt budowy sieci szerokopasmowej został wdrożony do realizacji. Trudno byłoby nakłonić firmy komercyjne do dostarczenia internetu na mało zaludnione tereny ze względu na opłacalność budowy sieci szkieletowej, dlatego zainwestowaliśmy środki unijne  aby zapobiec wykluczeniu cyfrowym ludności województwa. Realizację projektu planujemy na koniec 2015 r. obecnie trwają procedury wyłaniające operatora usług - powiedział marszałek Jarosław Dworzański

W rezultacie realizacji projektu powstanie infrastruktura szerokopasmowego internetu na obszarach, które dotychczas były uważane przez operatorów za nieopłacalne (tzw. białe plamy). Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, nie obejmuje natomiast budowy sieci dostępowych tzw. „ostatniej mili”. Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w województwie podlaskim wyniesie ponad 250 mln zł. 

W Województwie Podlaskim projekt zakłada powstanie: 1 852 km sieci internetu szerokopasmowego, 181 węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji do końca 2014 roku wykonawcy zaprojektują 154 spośród 181 relacji (odcinków sieci szerokopasmowej) natomiast  wybudowanych zostanie 71 spośród 181 relacji. Realizacja całego projektu zakończy się pod koniec 2015 roku.

Źródło: Wrota Podlasia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

MIR, Iwona Wendel, Polska Wschodnia, sieci regionalne, SSPW, podlaskie, Podlasie

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie