Przejdź do treści

Wiceminister infrastruktury: megaustawa pomoże samorządom

Data: 2010-05-12 00:00:00

Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, jakie znaczenie ma nowa ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dla rozpowszechnienia internetu w Polsce.

Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, jakie znaczenie ma nowa ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dla rozpowszechnienia internetu w Polsce.

Jej zdaniem jednym z kroków milowych jest danie możliwość jednostkom samorządu terytorialnego podejmowania działalności w zakresie telekomunikacji. - Jest to zadanie własne z zakresu użyteczności publicznej, ale o charakterze fakultatywnym. Jednostki samorządu nie będą na podstawie tej ustawy zmuszane do podejmowania takiej działalności, ale będą miały taką możliwość - wyjaśnia Magdalena Gaj.

Podkreśla ona, że do tej pory największe przeszkody mieli inwestorzy na etapie planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokalizacyjnych. Uzyskanie takich decyzji trwało nawet dwa lata i często inwestor telekomunikacyjny przenosił się w inne miejsce i przez to powstawały tzw. białe plamy w dostępie do internetu.


- Zgodnie z nowymi przepisami organ będzie miał 65 dni na wydanie decyzji lokalizacyjnej. Jeśli tego nie zrobi, organ nadrzędny, jakim jest wojewoda, nałoży na niego karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ważna zmiana to obowiązek nałożony na zarządców dróg w zakresie budowy kanałów technologicznych. W momencie budowy czy rozbudowy drogi jej zarządca będzie miał obowiązek budowy kanału technologicznego, tak aby łącznie z infrastrukturą drogową powstawała techniczna. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, poza tym nie będzie konieczności rozkopywania dróg i chodników w celu położenia kabla -mówi Magdalena Gaj.

Żródło: Dziennika Gazeta Prawna

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ustawa, pawo, samorządy, inwestycje, sieci, infrastruktura, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie