Przejdź do treści

Werbkowice wchodzą w erę Internetu

Data: 2010-10-14 00:00:00

Urząd Gminy Werbkowice w woj. lubelskim umożliwił mieszkańcom korzystania z bezpłatnego internetu do wykonywania podstawowych czynności w sieci np. przeglądanie stron internetowych, założenie skrzynki pocztowej itp.


Urząd Gminy Werbkowice w woj. lubelskim umożliwił mieszkańcom korzystania z bezpłatnego internetu do wykonywania podstawowych czynności w sieci np. przeglądanie stron internetowych, założenie skrzynki pocztowej itp.


Hotspoty zostały uruchomione przy:

- Zespole Szkół w Werbkowicach - ul. Jana Pawła II 17,

- bloku mieszkalnym, ul. Jana Pawła II 10,

- Urzędzie Gminy Werbkowice
 
Jak zapowiadją władze gminy realizacja tego zadania będzie długofalowa. Uruchominie trzech hotspotów, to jego pierwszy etap. W ramach działania 4.1 RPO Województwa Lubelskiego- nazwa zadania "Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim", gmina obiecuje doposażenie w czwartym kwartale 2010 r. infrastruktury w następne 2 hotspoty aby umożliwić jak największej liczbie mieszkańców Werbkowic korzystania z tego narzędzia. W bliskiej przyszłości władze chcą zinformatyzować całą gminę, m.in. w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion -  250 gospodarstw domowych na terenie całej gminy dostnie 50 komputerów i 250 łączy internetowych.

Źródło: Urząd Gminy Werbkowice

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorząd, hotpsot, wykluczenie cyfrowe, POIG, lubelskie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie