Przejdź do treści

Warunki brzegowe dla projektów z zakresu e-usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Data: 2014-05-02 08:16:00
hypermania2 / photogenica

Na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przedstawione zostały warunki brzegowe, na których projekty informatyczne z zakresu podnoszenia dostępności i jakości e-usług publicznych (drugi cel szczegółowy PO PC) realizowane w przyszłej unijnej prespektywie  finansowej będą mogły się ubiegać o dofinansowanie.

Oprócz kryteriów technicznych (m.in. wpisywanie się w cele programu, w dokumenty strategiczne, odpowiednia grupa beneficjentów, komplementarność z innymi projektami, zasięg ogólnopolski) projekty będą musiały spełniać szereg kryteriów merytorycznych. Są to, m.in.:

- Budżet mniejszy niż 50 mln EUR

- Okres realizacji projektu nie dłuższy niż  36 miesięcy

- Logiczna kontynuacja (otrzymanie dofinansowania uwarunkowane od zakończenia wcześniejszego etapu - jeśli dotyczy)

- Gotowość legislacyjna (niezbędna dla osiągnięcia funkcjonalności produktów projektu – akty prawne przyjęte przez Radę Ministrów (rozporządzenia RM) bądź zatwierdzone (projekty ustaw), bądź pozytywna opinia KRMC w przypadku rozporządzeń poszczególnych ministrów.

- Wykorzystanie profilu zaufanego do uwierzytelniania (lub jako uzupełniającej metody uwierzytelniania)

- Wykorzystanie metodyki projektowej na etapie realizacji

- Modułowe podejście do projektu (podział zamówienia między różnych dostawców).

Źrodło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

gRafika: hypermania2 / photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

e-usługi, Polska Cyfrowa, e-administracja

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie