Przejdź do treści

Warmia i Mazury: Dialog techniczny w sprawie regionalnej sieci

Data: 2011-10-07 00:00:00

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Jak wyjaśnia zarząd województwa zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedza wszczęcie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez województwo informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu partnerstwa publiczno prywatnego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Prowadzony dialog służyć będzie zapoznaniu się przez województwo z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego partnerstwa publiczno - prywatnego.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.

Dialog prowadzony będzie w siedzibie Województwa, w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1.

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,  pok. 437.

Termin składania wniosków: do dnia 17 października 2011 roku, do godz. 10.00

Województwo zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn, w szczególności dialog techniczny może zostać odwołany, jeżeli liczba wniosków o dopuszczenie do udziału przekroczy 10.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

warmińsko-mazurskie, SSPW, sieć, sieci regionalne, infrastruktura

przeczytaj_tresc_ponownie