Przejdź do treści

W podwarszawskich Ząbkach będzie sieć Wi-Fi i infokioski

Data: 2010-07-27 00:00:00

Jeszcze w tym roku  mieszkańcy Ząbek będą mogli załatwiać wiele spraw urzędowych przez Internet. Dzięki wsparciu unijnemu sieć teletechniczna Urzędu Miasta zostanie zmodernizowana tak, by mogli z niej korzystać nie tylko urzędnicy, ale i mieszkańcy. Dotacja z UE wyniesie ponad 383 tys. zł. 

Jeszcze w tym roku  mieszkańcy Ząbek będą mogli załatwiać wiele spraw urzędowych przez Internet. Dzięki wsparciu unijnemu sieć teletechniczna Urzędu Miasta zostanie zmodernizowana tak, by mogli z niej korzystać nie tylko urzędnicy, ale i mieszkańcy. Dotacja z UE wyniesie ponad 383 tys. zł. 
 

Dofinansowany projekt to modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Miasta, która usprawni nie tylko pracę urzędu, ale i życie mieszkańców. Zakup centrali do obsługi VoIP (telefonii internetowej) wraz z faksem udoskonali pracę urzędu, a także umożliwi oszczędności w administracji. Ułatwieniem dla klientów urzędu będzie system IVR (Interactive Voice Response), który pozwoli na interaktywną obsługę osób dzwoniących do instytucji. Dzięki nagranym komunikatom będą oni mogli szybciej połączyć się z oczekiwanym działem.

 
Planowana inwestycja zakłada również dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców Ząbek – montaż nadajnika Wi-Fi, który pozwoli w urzędzie i jego okolicy na bezprzewodowe łączenie się z Internetem. Zostaną także zamontowane infokioski tworzące Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. Jeden z nich będzie znajdować się wewnątrz urzędu (czynny w godzinach pracy urzędu), drugi zaś na zewnątrz budynku – czynny non stop.

Według Urzędu Miasta stworzenie powszechnego dostępu do Internetu daje szansę na walkę z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców podwarszawskiej miejscowości. Dotyczy to szczególnie osób starszych, niezamożnych lub bezrobotnych, które dzięki planowanym przez urząd udogodnieniom będą mogły skorzystać z Internetu, np. szukając pracy. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu to nie tylko szansa na popularyzację Internetu jako wygodnego i łatwo dostępnego źródła informacji i skarbnicy wiedzy, ale także nowy sposób kontaktu z władzami samorządowymi i różnorodnymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wi-Fi, e-administracja, e-usługi, samorząd, dofinansowanie, wykluczenie cyfrowe

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie