Przejdź do treści

W Gliwicach będzie działać 58 PIAP-ów

Data: 2010-07-01 00:00:00

W Gliwicach powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zapewniających mieszkańcom i turystom bezpłatny dostęp do sieci. Projekt jest  realizowany przez Powiat Gliwicki (lider projektu) oraz Miasta i Gminy Powiatu (partnerzy).

W Gliwicach powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zapewniających mieszkańcom i turystom bezpłatny dostęp do sieci. Projekt jest  realizowany przez Powiat Gliwicki (lider projektu) oraz Miasta i Gminy Powiatu (partnerzy).

Projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” zostanie dofinansowany. Całkowita wartość wynosi 1 259 600,40 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej - 85%, czyli 1 070 660,34 zł. Pozostała kwota stanowiąca 15% kosztów tj. 188.940,06 zł to wkład własny lidera i partnerów.

W wyniku realizacji projektu powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zapewniających mieszkańcom i turystom bezpłatny dostęp do sieci. Będą to 33 stanowiska komputerowe (usytuowane między innymi w świetlicach wiejskich, bibliotekach, ośrodkach kultury), 12 infokiosków zewnętrznych (w tym 9 infokiosków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) 4 infokioski wewnętrzne, 1 wiszący wewnętrzny infokiosk, 1 mobilny zewnętrzny infokiosk oraz 7 punktów typu hotspot.

Projekt zostanie zrealizowany w bieżącym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, sieci, dofinansowanie, inwestycje, hotspot

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie