Przejdź do treści

W co i gdzie będzie inwestować TP

Data: 2010-04-20 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej ujawnił szczegóły porozumienia o  inwestycjach, jakie podejmie Telekomunikacja Polska - informuje Rzeczpospolita.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ujawnił szczegóły porozumienia o  inwestycjach, jakie podejmie Telekomunikacja Polska - informuje Rzeczpospolita. 

Spośród 479 tys. łączy, do których wybudowania zobowiązała się TP, większość – 235 tys. – stanowić będą linie dla nowego budownictwa mieszkaniowego. Z kolei 721 tys. łączy TP zmodernizuje, wyposażając istniejące urządzenia (340 tys.) oraz budując nowe węzły telekomunikacyjne w rejonach najwyższego popytu na usługę (323 tys.). TP podłączy też 40 tys. abonentów, którzy podpisali z nią umowę o odroczonym terminie realizacji i czekają na podłączenie.

150 tys. łączy stanowić mają linie na obszarach określanych jako białe plamy, czyli pozbawionych dostępu do Internetu. Anna Strezyńska, prezes UKE w rozmowie z Rzeczpospolitą podkreśla jednak, że UKE uzgodnilił z TP wstrzymanie się z inwestycjami na tych obszarach do czasu rozpatrzenia wniosków o dotacje unijne w ramach działania 8.4. A te na ten cel przewidują kwotę 300 mln euro.

Źródło: Rzeczpospolita

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestycje, infrastruktura, UKE, operatorzy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie