Przejdź do treści

Umowy PPP gdy jest zaangażowanych wielu partnerów

Data: 2010-09-03 00:00:00

Uwarunkowania, techniczne, finansowe czy rynkowe często wymuszają współpracę wielu podmiotów publicznych (np. jednostek samorządu terytorialnego) z kilkoma podmiotami prywatnymi przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

Uwarunkowania, techniczne, finansowe czy rynkowe często wymuszają współpracę wielu podmiotów publicznych (np. jednostek samorządu terytorialnego) z kilkoma podmiotami prywatnymi przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

Współpraca ta może przybrać wiele form, począwszy od niewyodrębnionych organizacyjnie, a skończywszy na powoływaniu wspólnych spółek, spółdzielni, czy stowarzyszeń. Niniejsza informacja (w plikach do pobrania) dotyczy właśnie jednej z takich form, a mianowicie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, PPP, umowy, jst, biznes, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie