Przejdź do treści

UKE: Samorząd a usługi dostępu do Internetu

Data: 2011-02-15 00:00:00
UKE: Samorząd a usługi dostępu do Internetu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował swe stanowisko w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował swe stanowisko w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Budowa przez jednostki samorządu terytorialnego punktów dostępu tzw. hotspot i oferowanie przez nie bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet zaczyna być w Polsce zjawiskiem powszechnym. Powyższa działalność będzie wpływała na lokalny rynek telekomunikacyjny. Jej skutki mogą być pozytywne - jak na przykład zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, czy też zwiększenie zainteresowania technologiami informacyjno - komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UKE pragnie przedstawić swoje stanowisko w zakresie planowanego przez JST podjęcia działalności telekomunikacyjnej w zakresie oferowania użytkownikom bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu.

W Stanowisku zostały poruszone takie zagadnienia jak:
I. Cel bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu
II. Warunki podjęcia działalności w zakresie bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu Internetu
III. Rekomendowane modele w zakresie świadczenia usługi bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu
IV. Ograniczenia techniczne w świadczeniu usługi bezpłatnego dostępu do Internetu
V. Szczególne przypadki odstępstw od ograniczeń w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu
VI. Wymagane dokumenty jakie JST powinna przedstawić we wniosku o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, internet, sieci, hotspot, jst, UKE

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie