Przejdź do treści

UKE rozpoczyna inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej

Data: 2011-02-08 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie przeprowadzać konsultacje i testy w zakresie gotowości przygotowywanego systemu informatycznego na potrzeby gromadzenia oraz przetwarzania pozyskiwanych danych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie przeprowadzać konsultacje i testy w zakresie gotowości przygotowywanego systemu informatycznego na potrzeby gromadzenia oraz przetwarzania pozyskiwanych danych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie inwentaryzacji pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie dostępu do Internetu, wydanego na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej został zobligowany do przeprowadzenia procedury zebrania danych, przetworzenia ich oraz opublikowania wyników na stronie internetowej Urzędu.

W celu  umożliwienia sprawnej  realizacji  tego przedsięwzięcia w dniach 21-25 lutego br. zaplanowano przeprowadzenie konsultacji oraz testów w zakresie gotowości przygotowywanego systemu informatycznego, przeznaczonego do gromadzenia oraz przetwarzania pozyskiwanych danych.

Celem konsultacji jest zebranie doświadczeń dotyczących m.in.:

•zakresu zbieranych danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej;
•wymaganych formatów danych;
•sposobów przygotowania i przekazana danych;
•terminów przygotowania i przekazywania danych;
•kwestii związanych z kompletnością i jakością przekazywanych danych.
W ramach konsultacji uczestnicy testów będą mieli możliwość przetestowania interfejsów do wprowadzania danych oraz dokonać próbnego ładowania danych testowych.

Zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach podmioty (świadczące usługi telekomunikacyjne) prosimy o wyznaczenie osób, które wezmą udział w testach a docelowo będą odpowiedzialne za przygotowanie  danych o posiadanej przez Państwa infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Dane osób wyznaczonych do testów, prosimy przesłać na adres teleinfrastruktura@uke.gov.pl do dnia 11 lutego 2011 r.

Wskazane osoby, których dane zostaną przesłane w powyższym terminie, otrzymają na okres testów indywidualne loginy i hasła do systemu SIIS  (http://siis.itl.waw.pl).

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, konsultacje, test, sieci, infrastruktura, prawo, dane

przeczytaj_tresc_ponownie