Przejdź do treści

UKE rozpoczął konsultacje w sprawie usługi powszechnej

Data: 2014-01-29 08:56:00
UKE rozpoczął konsultacje w sprawie usługi powszechnej

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji raport dotyczący stanu i oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

W zamierzeniu dokument ten jest otwarciem konsulktacji na temat potrzeby realizacji tzw. usługi powszechnej przez operatora zobowiązanego. Na przedstawienie opinii zainteresowani mają 30 dni.

Na podstawie wyników konsultacji prezes UKE zdecyduje, czy konieczne jest wyznaczenie przedsiębiorcy (-ów) świadczącego usługę powszechną.

Przedstawiony przez UKE raport zawiera obraz potrzeb użytkowników końcowych i przedstawia stan zapewnienia przez rynek poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, na podstawie wszelkich danych będących w posiadaniu urzędu (m.in. danych ankietowych, sprawozdań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, danych z zakresu inwentaryzacji infrastruktury oraz zgłoszeń do map popytu) oraz – zgodnie z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne – ocenę w zakresie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej tych usług.

Uczestnicy konsultacji mogą odpowaidać na pytania:

1.    Czy usługa przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji jest dostępna na terytorium Polski z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie? Jeżeli nie, to dlaczego.

2.    W przypadku braku dostępności usługi usługa przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji  na jakich warunkach powinien zostać wyznaczony przedsiębiorca do jej świadczenia?

3.    Czy w kontekście powyższego można wnioskować, że usługa utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług (abonament) i usługi połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych powinny podlegać obowiązkowi ich świadczenia przez przedsiębiorcę wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej ? Proszę uzasadnić odpowiedź.

4.    Czy zasadne jest wyznaczenie przedsiębiorcy/-ów zobowiązanych do świadczenia usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (OBN)? Jeżeli tak, to dlaczego i na jakich warunkach?

5.    Czy zasadne jest wyznaczenie przedsiębiorcy/-ów zobowiązanych do świadczenia usługi udostępniania ogólnokrajowego spisu abonentów? Jeżeli tak, to dlaczego i na jakich warunkach?

6.    Czy istnieje potrzeba wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązanego do świadczenia usługi PAS?

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konsulacje, UKE, usługa powszechna

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie