Przejdź do treści

UKE przygotowuje bazę danych na potrzeby POIG 8.4

Data: 2010-09-27 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje relacyjną bazę danych związanych z Działaniem 8.4. - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" dla wszystkich województw, w ramach Priorytetu 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje relacyjną bazę danych związanych z Działaniem 8.4. - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" dla wszystkich województw, w ramach Priorytetu 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Baza powstaje w celu ułatwienia analizy danych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych na wewnętrzne potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z Porozumieniem z dnia 02.12.2009 r. pomiędzy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie a UKE i może być przydatna WWPE podczas oceny projektów oraz małym i średnim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym - potencjalnym beneficjentom Działania 8.4. Wykorzystanie bazy danych ułatwi np. bieżącą analizę klasyfikacji terenu lub powtarzalności lokalizacji z wcześniej zatwierdzonymi projektami.

Jednocześnie UKE zaprezentował  pierwsze wnioski z przetworzonych danych (w plikach do pobrania). Urząd poinformowa również, że w październiku 2010 r. narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji związanych z Działaniem 8.4. zostanie udostępnione na stronie www.uke.gov.pl oraz www.forumszerokopasmowe.pl.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, POIG, inwestycje, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie