Przejdź do treści

UE inwestuje w badania nad szybszymi łączami

Data: 2011-06-30 00:00:00

Komisja Europejska wspiera prace nad trzynastoma projektami badawczymi w zakresie fotoniki na potrzeby sieci szybkich łączy światłowodowych. Ich celem jest opracowanie technologii umożliwiającej dostarczenie gospodarstwom domowym bardzo szybkiego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 1 gigabit na sekundę (Gb/s). Projekty zostały wybrane w 2010 r. wspólnie przez Komisję Europejską, Austrię, Niemcy, Polskę, Wielką Brytanię i Izrael, które przeznaczyły na ten cel łącznie 22,3 mln euro.

Komisja Europejska wspiera prace nad trzynastoma projektami badawczymi w zakresie fotoniki na potrzeby sieci szybkich łączy światłowodowych. Ich celem jest opracowanie technologii umożliwiającej dostarczenie gospodarstwom domowym bardzo szybkiego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 1 gigabit na sekundę (Gb/s). Projekty zostały wybrane w 2010 r. wspólnie przez Komisję Europejską, Austrię, Niemcy, Polskę, Wielką Brytanię i Izrael, które przeznaczyły na ten cel łącznie 22,3 mln euro.

Projekty te będą prowadzone przez okres od dwóch do trzech lat. Zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego połączenia szerokopasmowego do 2020 r. oraz zwiększenie inwestycji w europejskie badania nad technologiami informacyjno-komunikacyjnymi to główne cele Europejskiej agendy cyfrowej

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Cieszę się, że prowadzimy coraz więcej badań nad dostarczeniem bardzo szybkiego dostępu do Internetu do domów i przedsiębiorstw 500 milionów  Europejczyków. Technologia ta może odegrać bardzo ważną rolę w dalekosiężnych planach związanych z zaspokojeniem zapotrzebowania na szybkie połączenia w Europie.”

Wszystkie projekty badawcze koncentrują się na rozwiązaniu problemu, w jaki sposób komponenty (zespoły nadajnik-odbiornik, wzmacniacze, routery) i systemy informatyczne mogłyby dostarczyć gospodarstwom domowym przepustowość rzędu co najmniej 1 Gb/s przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji bardzo szybkich połączeń. Docelowo klienci powinni mieć dostęp do szybszych usług po tej samej cenie.

Projekty finansowane są w jednej trzeciej ze środków Komisji. Pozostałą część opłacają krajowe agencje finansowe. Wspólne podejście umożliwia uczestniczącym państwom znaczne skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie bardzo szybkich światłowodowych sieci szerokopasmowych, ponieważ dzięki wspólnym wysiłkom łatwiej można osiągnąć masę krytyczną wymaganą dla wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek.
Trzynaście projektów badawczych wchodzi w zakres inicjatywy Piano+. Jest to projekt objęty systemem ERANET+, stanowiący część 7. programu ramowego Komisji Europejskiej (7PR).
Jednym z takich projektów jest ADDONAS, który ma na celu jest zapewnienie lepszej jakości na potrzeby aplikacji służących do mobilnych transmisji wideo i przetwarzania w czasie rzeczywistym, np. obliczeń rozproszonych, poprzez optymalizację technologii pakietowej dla bardzo szybkich obwodów szerokopasmowych. Umożliwiłoby to wysyłanie danych tylko tam, gdzie są one potrzebne, likwidując zatory w działaniu routera. Technologia ta powinna również doprowadzić do obniżenia rachunków za energię operatorów i użytkowników o ponad 50 proc.

Z kolei projekt  ALOHA ma na celu umożliwienie bardzo szybkiego przekazu danych poprzez zwiększenie przepustowości półprzewodników szerokopasmowych (tj. laserów wykorzystywanych w sieciach światłowodowych). Dzięki temu szybkość transmisji powinna wzrosnąć do 10 Gb/s i więcej. Projekt powinien również przyczynić się do szybszego wprowadzenia szybkich komponentów laserowych na rynek masowy.

W ramach projektu TUCAN opracowana zostanie tania technologia zespołów nadajnik-odbiornik z laserem o zmiennej długości fali, które dzięki niskiemu kosztowi nadawać się będą do sieci dostępowych, a jednocześnie charakteryzować się będą wysoką wydajnością i energooszczędnością. Obecne sieci zaprojektowano dla laserów o stałej długości fali. Ich koszt wynosi poniżej 10 euro za laser, ale nie są one zaprojektowane w sposób pozwalający na zapewnienie wysokiej przepływności (1-10 Gb/s) każdemu klientowi, co byłoby niezbędne w bardzo szybkich sieciach dostępowych.
Celem projektu SEPIANet jest opracowanie optycznych komponentów, modułów i podsystemów dla przyszłych produktów dostępowych opartych na technologii zintegrowanych elektrooptycznych obwodów drukowanych, które umożliwią znaczne obniżenie poboru energii oraz większą energooszczędność i szersze pasmo w stopniu niemożliwym do osiągnięcia w obecnych systemach dostępowych opartych na okablowaniu miedzianym.

Fotonika stanowi strategiczną technologię sprzyjającą innowacjom w wielu sektorach takich jak telekomunikacja (w tym bardzo szybki dostęp do Internetu), oświetlenie i zastosowania medyczne.

Bardzo szybki dostęp do Internetu w Europie staje się niezwykle ważny w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi wykorzystujące dostęp szerokopasmowy. Nowe usługi w dziedzinie rozrywki i biznesu, takie jak telewizja o wysokiej rozdzielczości (HD) lub 3D, pobieranie muzyki lub filmów czy też smartfony i wideokonferencje wymagają znacznie szybszego Internetu niż ogólnie dostępny obecnie w Europie.

Źródło: Komisja Europejska

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

technologia, KE, inwestycje, agenda cyfrowa

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie