Przejdź do treści

Trwa Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego

Data: 2016-05-04 21:46:00
Trwa Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego

W Genewie trwa Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2016 (World Summit on Information Society Forum 2016, WSIS Forum 2016)

Podczas tegorocznej edycji WSIS Forum, któe odbywa sięw dniach 2-6 maja uczestnicy pod hasłem „Zmieńmy świat przy wykorzystaniu narzędzi ICT” poszukują rozwiązań, które umożliwią efektywne połączenie projektów realizowanych w ramach poszczególnych linii działania WSIS (Action Lines) z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku Szczyt zgromadził 1800 uczestników, w tym wysokich przedstawicieli rządów państw należących do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), agend ONZ zaangażowanych w proces WSIS, sektora prywatnego, środowiska akademickiego oraz społeczeństwa obywatelskiego. W Forum bierze też udziła Magdalena Gaj, prezes UKE. 


Magdalena Gaj, jako przewodnicząca zeszłorocznej edycji WSIS Forum, zaproszona została do udziału w sesji otwierającej WSIS Forum 2016. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła na znaczenie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej dla budowy społeczeństwa informacyjnego oraz zaprezentowała osiągnięcia Polski w tym obszarze - Infrastruktura telekomunikacyjna powinna być postrzegana jako system nerwowy współczesnych społeczeństw i gospodarki. Żadne państwo na świecie nie jest w stanie bez niej funkcjonować. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej powinien być naszym priorytetem – mówiła Prezes Gaj podczas przemówienia sesji otwierającej konferencję. Dodatkowo zwróciła uwagę na narastające zagrożenia związane z powszechnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na zakończenie podkreśliła konieczność niwelowania luk rozwojowych, zwłaszcza w zakresie różnic istniejących między kobietami i mężczyznami w dostępie do nowoczesnych technologii - Musimy podjąć realne działania, które dadzą kobietom dostęp do ICT – apelowała Prezes Gaj. 

Prezes Magdalena Gaj odebrała również nagrodę WSIS Prize przyznawaną projektom wyróżnionym przez społeczność międzynarodową w ramach poszczególnych linii działania WSIS. Polskim projektem, który uzyskał ogólnoświatowe uznanie w głosowaniu trwającym od 6 lutego do 10 marca br. okazał się Program Certyfikacji Prezesa UKE. 

Integralną część wydarzenia WSIS Forum są także rozliczne warsztaty tematyczne oraz seminaria organizowane bądź moderowane przez ekspertów z poszczególnych państw, jak również przez międzynarodowe organizacje, tym agendy ONZ, zajmujące się kwestiami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach procesu WSIS. W ramach tego komponentu WSIS Forum 2016 przedstawiciele UKE zaprezentowali Polskie doświadczenia w obszarze ochrony konsumenckiej. Przedstawiono działania i projekty podejmowane przez Prezesa UKE na rzecz wzmocnienia ochrony konsumenckiej.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

społeczeństwo informacyjne, Magdalena Gaj, WSIS, Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjneg

przeczytaj_tresc_ponownie