Przejdź do treści

TP i PW uruchamiają miasteczko testowe usług internetowych

Data: 2010-07-12 00:00:00

Telekomunikacja Polska będzie współpracować z Politechniką Warszawską przy rozwijaniu i testowaniu nowych usług oraz sieci szerokopasmowych w technologiach FTTH, VDSL2 i radiowych. W tym celu wybuduje nieodpłatnie dla uczelni nowoczesną sieć szerokopasmową. Ramy tej współpracy określa podpisane porozumienie o utworzeniu „Miasteczka Testowego TP w PW".

Telekomunikacja Polska będzie współpracować z Politechniką Warszawską przy rozwijaniu i testowaniu nowych usług oraz sieci szerokopasmowych w technologiach FTTH, VDSL2 i radiowych. W tym celu wybuduje nieodpłatnie dla uczelni nowoczesną sieć szerokopasmową. Ramy tej współpracy określa podpisane porozumienie o utworzeniu „Miasteczka Testowego TP w PW".

W ramach współpracy TP nieodpłatnie udostępni uczelni szybki internet, co pozwoli na prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz wymianę doświadczeń związanych z najnowszymi trendami naukowymi i technologicznymi. Głównymi użytkownikami nowoczesnych sieci teleinformatycznych będą studenci mieszkający w wybranych domach akademickich Politechniki Warszawskiej.

- Wspólnie z uczelnią stworzymy środowisko badawcze korzystne do rozwoju nowatorskich usług telekomunikacyjnych. Dzięki tej współpracy będziemy mogli ocenić możliwość ich komercyjnych wdrożeń w przyszłości. Jednocześnie, uczelnia zyska możliwość korzystania z technologii Grupy TP, co polepszy jakość nauczania studentów i doktorantów - powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Zarządu TP.

- Wdrażanie nowoczesnych technik nie jest możliwe bez doskonale wykształconej kadry technicznej, zaś wykształcenie tej kadry wymaga bardzo dużych inwestycji. By instytucja edukacyjna mogła osiągnąć konkurencyjny poziom konieczna jest pomoc i współpraca znaczących firm. Współpraca największego operatora telekomunikacyjnego z największą w kraju uczelnią techniczną trwa już od dawna. Między innymi PTK Centertel (obecnie Orange) był jednym z założycieli, a TP od prawie 10 lat jest stałym sponsorem działającej na rzecz PW Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Nowa inicjatywa znacząco poszerza obszar współpracy i przyczyni się do tego, aby absolwenci PW byli rzeczywistymi, a nie „wirtualnymi" inżynierami - powiedział prof. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW.

Źródło: TP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operatorzy, FTTH, VDSL, technologie, sieci, TP

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie