Przejdź do treści

Tarnowskie Góry: internet dla uzdolnionej młodzieży

Data: 2010-03-30 00:00:00

Powiat Tarnogórski (woj.śląskie)  otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusin.  Celem projektu wsparcie najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do internetu.

Powiat Tarnogórski (woj.śląskie)  otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusin.  Celem projektu wsparcie najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do internetu.


Projekt nosi nazwę „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole". Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi ponad 857,5 tys. zł.
 
Projektem objętych zostanie 50 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej. Wybrani zostaną więc uczniowie, którzy są najzdolniejsi, a jednocześnie barierą jest dla nich wysoki kosztu zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Uczniowie dostaną laptopy i zapewniony zostanie im dostęp do internetu do końca 2015 roku.

Ponadto przewiduje się zakup łącznie 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla dwóch szkół, w których odbędą się szkolenia młodzieży i ich rodzin. Wybór placówek nastąpi poprzez spełnienie następujących kryteriów: jedna szkoła z największą liczbą uczniów o najwyższej średniej ocen spośród złożonych wniosków, druga szkoła z największą liczbą uczniów o najniższym dochodzie na członka rodziny spośród złożonych wniosków. Przewidywany termin rekrutacji to maj 2010 roku.

Starostwo Powiatowwe w Tarnowskich Górach
 
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, POIG, fundusze, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie