Przejdź do treści

Szybka sieć dla Małopolan powstanie w modelu PPP

Data: 2010-07-21 00:00:00

Budowa sieci szerokopasmowej będzie realizowana w Małopolsce w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – taką decyzję podjął 20 lipca Zarząd Województwa przychylając się do rekomendacji konsorcjum firm, które pełnią rolę inżyniera kontraktu przy realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Teraz rozpocznie się poszukiwanie partnera prywatnego, który razem z samorządem województwa oraz UJ i AGH zbuduje sieć.

Budowa sieci szerokopasmowej będzie realizowana w Małopolsce w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – taką decyzję podjął 20 lipca Zarząd Województwa przychylając się do rekomendacji konsorcjum firm, które pełnią rolę inżyniera kontraktu przy realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Teraz rozpocznie się poszukiwanie partnera prywatnego, który razem z samorządem województwa oraz UJ i AGH zbuduje sieć.

 
- To pionierskie przedsięwzięcie, pierwsze w kraju, wysoko ocenione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – podkreśla marszałek Marek Nawara. – Liczymy na to, że szybko uda nam się znaleźć partnera prywatnego i do końca 2013 roku zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 90,5 proc. gospodarstw domowych oraz blisko 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce.

W ramach projektu zakłada się wybudowanie infrastruktury o długości ok. 3,5 tys. km.  Władze regionu liczą m.in. na pobudzenie rozwoju gospodarczego Małopolski, usprawnienie działania administracji, poprawę komunikacji dla potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.
 
W kwietniu władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej podpisały list intencyjny w sprawie realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa w modelu PPP. Obie krakowskie uczelnie deklarują wyłożenie po 5 mln zł na ten projekt. Samorząd Województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego chce przeznaczyć na realizację projektu do 35 mln euro.

Wybrany w drodze przetargu inżynier kontraktu (konsorcjum firm) uznał, że takie rozwiązanie jest optymalne, gdyż nie tylko zakłada realizację celów stawianych sobie przez samorząd, ale także powinno być opłacalne ekonomiczne.

Budową sieci oraz jej utrzymaniem zajęłaby się spółka celowa utworzona w wyniku zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego przez samorząd województwa, UJ i AGH z podmiotem prywatnym. Spółka będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zadaniem spółki celowej będzie zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatacja Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Strona publiczna powinna posiadać przynajmniej 51 proc. udziałów w kapitale spółki. Wkładem strony publicznej do spółki będą środki majątkowe (z budżetu województwa) oraz umożliwienie pozyskania środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Partner prywatny wniesie w ramach swojego wkładu środki majątkowe (kapitał, infrastrukturę, sprzęt), know how (zarządzanie, wykonywanie części prac planistycznych, projektowych lub budowlanych).

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

PPP, samorząd, operatorzy, sieć, infrastuktura, inwestycje, Małopolska

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie