Przejdź do treści

Świętkorzyskie bliżej szerokopasmowego internetu

Data: 2011-01-28 00:00:00

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak  podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpisali  umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak  podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpisali  umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w obecnej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Swym zasięgiem obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Efektem tego przedsięwzięcia będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowo - dystrybucyjnych.
Projekt jest realizowany przez Samorządy Województw oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowało koncepcję i jest odpowiedzialne za koordynację prac. Podpisanie przez Województwo Świętokrzyskie warunkowej umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest ważnym krokiem w kierunku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, jednak kluczową dla powodzenia projektu jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. Aktualnie negocjacje z Komisją w tej sprawie prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
– To ważny dzień dla regionu - podpisujemy umowę na sztandarowy projekt,  o horyzontalnym znaczeniu – mówił podczas konferencji marszałek Adam Jarubas. Jak przekonywał – jedną z części tego wielomilionowego zadania jest szkolenie potencjalnych odbiorców Internetu, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dziś internet nie jest już luksusem – to ważne narzędzie, które we współczesnym świecie przynosi wielkie możliwości, stymuluje do działania w wielu obszarach – dodaje marszałek.

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego jest szacowana na około 202 mln zł z tego koszty kwalifikowane stanowią 166 mln zł Wkład własny Województwa w realizację projektu to koszt 8,3 mln zł, natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa wynosi 158 mln zł, pozostałe wydatki stanowią koszty niekwalifikowane. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km. sieci światłowodowej oraz utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku.

Jak zapewnił wicemarszałek Grzegorz Świercz, wkraczamy w ważny etap realizacji projektu – po okresie opracowań koncepcyjnych, studium wykonalności, przystępujemy do konkretnej pracy. W tym dziewięcioetapowym działaniu przekroczyliśmy półmetek, a koniec zadań w tym obszarze planujemy na 2014 rok – mówił wicemarszałek.

Źródło; Urząd Marszałkowski województwa świętkorzyskiego
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

świętokrzyskie, SSPW, dofinansowanie, sieć, umowa, internet, PARP

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie