Przejdź do treści

SPEC inwestuje w światłowody

Data: 2010-03-25 00:00:00

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, poza inwestycjami w modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego zamierza intensywnie rozwijać sieć światłowodową (SPECM@N). Do końca 2011 roku SPEC da Warszawie ponad 90 km tras światłowodowych.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, poza inwestycjami w modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego zamierza intensywnie rozwijać sieć światłowodową (SPECM@N). Do końca 2011 roku SPEC da Warszawie ponad 90 km tras światłowodowych.

Sieć SPECM@N jest już obecna na terenie Mokotowa, Śródmieścia, Woli, Bemowa, Żoliborza. SPEC położył pod ulicami Warszawy 7 magistralnych linii światłowodowych o łącznej długości ponad 45 km oraz projektuje 6 kolejnych magistral. W tym roku SPEC dotrze ze światłowodami do Pragi Północ i Południe oraz na Ochotę. Do 2011 roku sieć będzie liczyć ponad 90 km.

SPECM@N nie jest naszym głównym biznesem SPEC, ale i tak w tym roku nakłady na rozbudowę sieci sięgną 2,4% ogółu nakładów inwestycyjnych spółki, stanowiąc jednocześnie ok. 37% naszych nakładów na informatyzację.” – wyjaśnia Andrzej Dańczak, szef IT w SPEC. - Nasi klienci to znaczący w Warszawie operatorzy telekomunikacyjni. W ubr. podwoiliśmy przychody z tytułu świadczenia usług teleinformatycznych. W tym roku planujemy ich wzrost o ok. 400% w porównaniu z 2009 r. - dodaje.


 Spółka wobec klientów zainteresowanych korzystaniem ze światłowodów, stosuje indywidualne podejście. - Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wyrafinowanym wymaganiom. Klienci oczekują od nas zestawienia łącza, w tym zaprojektowania i wybudowania przyłącza światłowodowego, jego pomiarów, przekazania do eksploatacji
z jednoczesnym zagwarantowaniem określonego poziomu dostępności usług SLA  – wymienia Andrzej Dańczak.


Także opłaty za usługę mają charakter indywidualny. Składają się z dwóch elementów: jednorazowej opłaty przyłączeniowej oraz miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależy od liczby włókien i liczby kilometrów dzierżawionej sieci światłowodowej. Dzięki tak zindywidualizowanej ofercie, usługa SPEC wobec usług innych warszawskich operatorów jest tańsza o kilkanaście procent.


Spółka buduje sieć światłowodową wzdłuż 1700 km swoich rurociągów ciepłowniczych. SPEC ma więc ogromny potencjał, by systematycznie powiększać zasięg światłowodów  w Warszawie.

SPEC wykorzystuje światłowody do zdalnego sterowania i monitorowania sieci ciepłowniczej, przesyłania danych w swojej sieci korporacyjnej. Szerokopasmowe łącza umożliwiają funkcjonowanie GIS (Systemie Informacji Geograficznej), a także zapewnią wysoką wydajność planowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. SPEC może samodzielnie świadczyć usługi w zakresie szerokiego pasma, przy zachowaniu warunków SLA.


Źróło: SPEC

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, inwestycje, sieci, przesył danych

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie