Przejdź do treści

Sieć dla Polski Wschodniej rusza na Podkarpaciu

Data: 2011-03-14 00:00:00
Sieć dla Polski Wschodniej rusza na Podkarpaciu

Marszałek województwa podkarpackiego Mirosław  Karapyta, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska – Kasprzak oraz członek zarządu województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz uroczyście podpisali umowę na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa  Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

Marszałek województwa podkarpackiego Mirosław  Karapyta, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska – Kasprzak oraz członek zarządu województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz uroczyście podpisali umowę na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa  Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

Jest to czwarta, po samorządach województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, podpisana umowa o dofinansowanie w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Projekt zakłada budowę internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w swoich regionach poprzez sieci dostępowe zbudowane w oparciu o węzły dostępowe przyłączone w danej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego.

- Poprzez taki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Całkowita wartość projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w Województwie Podkarpackim wynosi ponad 296 mln złotych. Dzięki temu zostanie wybudowana sieć szkieletowa internetu szerokopasmowego o długości 2054 kilometrów. Ponad półtora tysiąca osób zostanie w ramach projektu przeszkolonych.

Źródło: PARP, urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Podkarpacie, SSPW, PARP, samorząd, inwestycie, sieci regionalne

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie