Przejdź do treści

Samorządowe szkolenia przez Internet

Data: 2010-04-26 00:00:00

MSWiA uruchomi portal, za pomocą którego będą prowadzone specjalne szkolenia dla nowozatrudnianych pracowników samorzadowych. Kursy będą bezpłatne - informuje serwis samorządowy PAP.

MSWiA uruchomi portal, za pomocą którego będą prowadzone specjalne szkolenia dla nowozatrudnianych pracowników samorzadowych. Kursy będą bezpłatne - informuje serwis samorządowy PAP.

Od ponad roku ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek odbycia służby przygotowawczej przez nowozatrudnionych pracowników. MSWiA postanowiło ułatwić ten proces opracowując pakiet szkoleń e- learningowych z zakresu służby przygotowawczej, zawierające zagadnienia etyczne i antykorupcyjne.

Portal udostępni 9 zróżnicowanych kursów:
1. Postępowanie administracyjne.
2. Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych.
3. Status prawny pracowników samorządowych.
4.Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
5. Podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych.
6. Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
7. Kultura Urzędnika Samorządowego – Kodeks etyczny pracowników Urzędu.
8. Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd.
9. Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Z portalu mogą bezpłatne korzystać wszystkie urzędy samorządowe. Konieczne jest jednak zarejestrowanie jednostki samorządowej na witrynie. W tym celu należy wejść na stronę sp.4system.com i zarejestrować swoją jednostkę.

Raz zarejestrowany urząd może korzystać ze wszystkich funkcji portalu i zapisywać na szkolenia nieograniczoną liczbę pracowników, całkowicie za darmo.

W trakcie trwania kursu możliwe bieżące monitorowanie postępów w nauce pracowników. Szkolenie zakończy się egzaminem. Wszyscy, którzy go zaliczą otrzymają stosowne certyfikaty, które będzie można od razu wydrukować.

Portal powstał w ramach unijnego projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” realizowanego w ramach poddziałania 5.2.2 Systemowego wsparcia funkcjonowania administracji samorządowej, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej PO Kapitał Ludzki.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorząd, e-usługi, szkolenia, e-learning, e-administracja

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie