Przejdź do treści

Rząd stawia na rozwój usług telekomunikacyjnych

Data: 2009-11-03 00:00:00

Łatwiejsze inwestowanie w branży telekomunikacyjnej, zwiększenie konkurencji na rynku, a w konsekwencji rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego, a także rozwój e-usług – to najważniejsze...

Projekt jest efektem prac zespołu „Polska Cyfrowa”, powołanego przez premiera do upowszechnienia dostępu do internetu. Wejście w życie proponowanych regulacji będzie oznaczać realizację zadań „Planu stabilności i rozwoju” i wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego. 
Nowe przepisy umożliwią samorządom terytorialnym prowadzenie działalności telekomunikacyjnej oraz budowanie sieci, jako zadania własnego (fakultatywnego). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie można ustanawiać zakazów uniemożliwiających lokowanie inwestycji celu publicznego z dziedziny łączności. Obowiązkowe będzie umieszczanie kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych.
 

 

Łatwiejsze inwestowanie w branży telekomunikacyjnej, zwiększenie konkurencji na rynku, a w konsekwencji rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego, a także rozwój e-usług – to najważniejsze cele przyjętego 3 listopada 2009 r. przez rząd projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie