Przejdź do treści

Ruszyły konsultacje projektu "Internet dla Mazowsza"

Data: 2011-09-26 00:00:00
Ruszyły konsultacje projektu "Internet dla Mazowsza"

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął konsultacje publiczne projektu „Internet dla Mazowsza” realizowanego w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt przewiduje budowę światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz budowę sieci NGA w technologii FTTC/FTTB.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął konsultacje publiczne projektu „Internet dla Mazowsza” realizowanego w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt przewiduje budowę światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz budowę sieci NGA w technologii FTTC/FTTB.

Konsultacje mają doprowadzić do  prawidłowego zidentyfikowania obszarów interwencji w ramach projektu oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. 

Celem podstawowym projektu jest przede wszystkim budowa światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (część dystrybucyjna Projektu) na potrzeby zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji (NGA) oraz uzupełniająco także podstawowego szerokopasmowego dostępu do Internetu (min. 2 Mb/s do użytkownika końcowego). Ponadto, w ramach Projektu w 20 miejscowościach zbudowana zostanie sieć NGA w technologii FTTC/FTTB. Poprzez realizację Projektu zostaną więc stworzone warunki, w których mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych usług cyfrowych wymagających ultraszybkich przepustowości (40 Mb/s i więcej). Tym samym Projekt jest odpowiedzią na wezwanie Komisji UE do rozwoju sieci szerokopasmowych w krajach członkowskich i sprzyja realizacji celów ustanowionych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej – najważniejszym dokumencie strategicznym wydanym przez Komisję Europejską dotyczącym perspektyw rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym infrastruktury szerokopasmowej.


Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, która ma być uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnieniem luki w dostępie do sieci internetowej następnej generacji (NGA). Budowa nowej infrastruktury w ramach Projektu jest możliwa wyłącznie poprzez interwencję publiczną, gdyż samymi siłami rynku Projekt taki nie byłby realizowany ze względu na wysokie koszty inwestycji i nieopłacalność w kontekście możliwych do uzyskania z niej przychodów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi (42) i dystrybucyjnymi (275), jak również w 20 miejscowościach wybudowana zostanie sieć NGA FTTC/FTTB z ok. 8640 punktami dostępowymi.

Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz dostawcy sprzętu i usług zostaną wyłonieni w postępowaniach zgodnych ze wspólnotowym i krajowym prawem dotyczącym zamówień publicznych. W postępowaniu konkurencyjnym wyłoniony zostanie również niezależny i odrębny podmiot zwany „Operatorem Infrastruktury”, któremu zostanie udostępniona subsydiowana infrastruktura do eksploatacji i wykonywania obowiązku efektywnego dostępu do infrastruktury IDM.

Sieć powstała w ramach Projektu będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe mieszkańcom regionu.

Materiały do konsultacji znajdują się na stronie :  http://www.idm.org.pl/index.php/Konsultacje/konsultacje.html

Źródło: Agencja Rozwoju Mazowsza 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Mazowsze, konsultacje, sieć, sieci regionalne, NGA,FTTx

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie