Przejdź do treści

Ruszył projekt e-Dęblin

Data: 2010-06-25 00:00:00

Urząd Miasta Dęblin realizuje projekt e-Dęblin, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Kategoria II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym.

Urząd Miasta Dęblin realizuje projekt e-Dęblin, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Kategoria II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin – Masów”.

Wartość inwestycji wynosi 1 965 000 zł, w tym dofinansowanie z środków europejskich - 1 670 250 zł (85%).

Zasadniczym celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie efektowi „cyfrowego wykluczenia” i marginalizacji terenów zdefaworyzowanych poprzez rozwój infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu zarówno mieszkańcy jak i turyści odwiedzający nasze miasto uzyskają m.in. dostęp do następujących usług:

• bezpłatny (tzw. socjalny) szerokopasmowy dostęp do Internetu;
Poprzez rozbudowę miejskiej sieci komputerowej na terenie Dęblina zostaną uruchomione Publiczne Punkty Dostępu do Internetu tzw. PIAPy, w tym:
- 5 telecentrów z łącznie 45 stanowiskami komputerowymi, sprzętem multimedialnym, monitoringiem wizyjnym, alarmami itd., w których będzie zatrudnionych łącznie 5 osób,
- 20 hotspot’ów (WiFi),
- 2 infomaty.

• załatwianie spraw on-line poprzez uruchomienie i rozbudowę w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej i telecentrach m.in. elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznych formularzy oraz wykorzystaniu certyfikowanych podpisów kwalifikowanych,

• multimedialna, interaktywna informacja turystyczna, w tym uruchomienie tzw. wirtualnego spaceru po mieście, wirtualnych muzeów itp.

• wortal internetowy dedykowany dla użytkowników PIAP’ów, zawierający informacje na temat m.in. rejestracji, konfiguracji, lokalizacji PIAP itp., oraz innych usług informacyjno – komunikacyjnych.

W ramach projektu planowane jest również dokończenie budowa Remizy OSP oraz wykonanie remontu sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta na potrzeby multimedialnych telecentrów, które będą pełniły w w/w lokalizacjach funkcję szkoleniowo – konferencyjną.

Ponadto Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie teleinformatyczne, które znacznie usprawnią pracę i obsługę interesantów.

Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest do 30 listopada 2010 r.


Źródło: Urząd Miasta Dęblin
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

infrastruktura, sieci, inwestycje, samorządy, e-administracja, e-usługi

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie