Przejdź do treści

Ruszył konkurs na dostawcę łódzkiej sieci regionalnej

Data: 2011-10-12 00:00:00

Ruszyło postępowanie konkursowe na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.  Kontrakt realizowany będzie w trybie dostawy. 

 

Ruszyło postępowanie konkursowe na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.  Kontrakt realizowany będzie w trybie dostawy. 

Jak czytamy w ogłoszeniu zamówienie jest elementem realizacji projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), który to projekt polega na utworzeniu spójnej sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Inwestorem jest Województwo Łódzkie. Po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu (Operator Infrastruktury), który wykorzystywać ją będzie do świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów ostatniej mili. 

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie szczegółowego projektu sieci szkieletowej oraz jej utworzenie. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) opracowania dokumentu zawierającego szczegółowe założenia techniczne i wykonawcze sieci szkieletowej, utworzonej w oparciu o wskazane lokalizacje węzłów szkieletowych,

b) wykonania projektu technicznego sieci szkieletowej spełniającej wymagania określone dla ŁRST, zestawionej przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby węzłów szkieletowych,

c) dostawy jednej lub dwóch par włókien światłowodowych („ciemnych włókien”) w relacjach umożliwiających połączenie wskazanych lokalizacji węzłów szkieletowych, w oparciu o prawo do wyłącznego użytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie dzierżawy w modelu IRU (ang. Indefeasible Right of Use), tzn. prawa niezbywalnego używania przez okres 20 lat,

d) wykonanie całości prac związanych z budową węzłów szkieletowych oraz punktów styku z sieciami krajowymi we wskazanych pomieszczeniach wraz z dostawą i instalacją niezbędnej infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej,

e) uruchomienia sieci szkieletowej.

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej to ponad 57 mn zł bez VAT. 

Ogłoszeniu o zamówieniu

Źródło: ŁRST  

 

 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ŁRST, sieci regionalne, łódzkie, sieci, infrastruktura

przeczytaj_tresc_ponownie