Przejdź do treści

Rusza projekt Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny- wschód

Data: 2011-10-12 00:00:00

w Starostwie Powiatowym w Parczewie podpisano umowy na realizację projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez Powiat Parczewski jako lidera we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi z ościennych powiatów: bialskiego, lubartowskiego i radzyńskiego. 


 

w Starostwie Powiatowym w Parczewie podpisano umowy na realizację projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez Powiat Parczewski jako lidera we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi z ościennych powiatów: bialskiego, lubartowskiego i radzyńskiego. 


W sumie podpisane zostały trzy umowy na łączną kwotę około 12,6 mln zł. z czego 10,6 mln. zł. to kwota pozyskana przez samorządy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Przedmiotem pierwszej umowy jest budowa sieci radiowej obejmującej teren Powiatów Parczewskiego, Radzyńskiego, Bialskiego i Lubartowskiego oraz uruchomienie systemu radiowego i podłączenie do sieci beneficjentów. Maszty WiMax postawione zostaną w miejscowościach: Bielany, Cieleśnica, Dębica, Jabłoń, Kodeń, Kolonia Sławatycze, Krasne, Królewski Dwór, Michów, Piszczac, Płudy, Przegaliny Duże, Sitnik, Wola Sernicka oraz w Żabce. Przetarg na realizację tej części inwestycji wygrało przedsiębiorstwo MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie. 

Druga z podpisanych umów dotyczy sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem. Zadanie to realizowane będzie przez firmę WECTOR Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Trzecia umowa dotyczy zarządzania projektem - usługę tą wykona firma Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

Budowa sieci umożliwi bezpłatny dostęp do internetu w technologii WiFi dla wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym projektem. W zasięgu sieci znajdzie się 95% obszaru czterech powiatów. Internet szerokopasmowy m.in. podniesie szanse rozwojowe dzieci i młodzieży jak również pozwoli osobom niepełnosprawnym aktywnie funkcjonować na rynku pracy. 

Zainteresowani będą mogli także skorzystać z darmowego internetu w punktach publicznego dostępu - tzw. hotspotów, rozlokowanych w placówkach samorządu terytorialnego. Projekt umożliwi również dostęp do sieci WiMax czterystu jednostkom samorządu terytorialnego (starostwom powiatowym, urzędom gmin, szpitalom, szkołom, bibliotekom, przedszkolom) oraz jednoczesną możliwość korzystania z telefonii opartej na technologii VoiP. Wprowadzenie tej infrastruktury znacząco obniży koszty tych jednostek związane z usługami telekomunikacyjnymi. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na początek roku 2013.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Parczewie

 

 

Powiązania

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

lubelskie, samorządy, infrastruktura, sieci, RPO, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie