Przejdź do treści

Resort Infrastruktury będzie wspierać projekty internetowe

Data: 2011-03-09 00:00:00

Ministerstwo Infrastruktury będzie realizować Projekt Systemowy, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych. Poinformowała o tym Magdalena Gaj, wiceminster infrastruktury podczas ostatniego posiedzenia Okrągłego Stołu Szerokopasmowego.

Ministerstwo Infrastruktury będzie realizować Projekt Systemowy, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych. Poinformowała o tym Magdalena Gaj, wiceminster infrastruktury podczas ostatniego posiedzenia Okrągłego Stołu Szerokopasmowego.

Spotkania te stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego w tym operatorów telekomunikacyjnych, a także przedsiębiorców zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

W spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, a także liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, kancelarii prawnych zajmujących się zagadnieniami inwestycji telekomunikacyjnych oraz reprezentanci prywatnego sektora telekomunikacyjnego.

Wiceminister Magdalena Gaj w swoim wystąpieniu poinformowała zebranych o reaktywacji prac Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”, którego jednym z najważniejszych zadań będzie koordynacja działań administracji rządowej nakierowanych na szeroko rozumianą e-integrację.

Magdalena Gaj zwróciła także uwagę na fakt, że Ministerstwo Infrastruktury jako właściwe w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, realizowało będzie Projekt Systemowy, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych.

Podsumowując obrady, podsekretarz stanu Magdalena Gaj zwróciła się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o opracowanie i przedstawienie na kolejnym spotkaniu Okrągłego Stołu modeli współpracy sektora prywatnego z jednostkami samorządu terytorialnego. Zapraszając do współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego, wiceminister apelowała o identyfikację problemów i trudności napotykanych w procesie realizacji inwestycji teleinformatycznych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

MI, jst, sieci, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie