Przejdź do treści

Rekomendacje UKE odnośnie finansowania sieci z puli RPO

Data: 2010-11-26 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował swoje rekomendacje dla konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie projektów budowy przez przedsiębiorców sieci szerokopasmowych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował swoje rekomendacje dla konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie projektów budowy przez przedsiębiorców sieci szerokopasmowych.

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organ administracji łączności prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu m.in. wspieranie konkurencji, efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych (art. 189 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, dalej „Pt”).

W 16 Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziane są działania umożliwiające przyznawanie dotacji na projekty obejmujące budowę lub rozbudowę sieci szerokopasmowych. Suma środków w tych działaniach wynosi ok. 580 mln euro. Uzgodnione z Komisją UE dokumenty główne RPO co do zasady zaliczają przedsiębiorców do kategorii beneficjentów i niektóre Instytucje Zarządzające zdecydowały już o przygotowaniu konkursów otwartych również dla przedsiębiorców. Pierwszy taki konkurs na znaczną skalę ogłoszono w ramach Lubelskiego RPO w dniu 11 października 2010 r.

Prezes UKE publikuje Rekomendacje UKE dla konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie projektów budowy przez przedsiębiorców sieci szerokopasmowych mając nadzieję, że będą pomocne w trakcie prac nad przygotowaniem konkursów otwartych również dla przedsiębiorców, oczywiście w tych przypadkach, w których Instytucje Zarządzające podejmą decyzje o realizacji działania w trybie konkursowym."

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

RPO, UKE, rekomendacje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie