Przejdź do treści

Raport: Ruch siecowy związany z cloud computing mocno wzrośnie

Data: 2011-12-01 00:00:00
Raport: Ruch siecowy związany z cloud computing mocno wzrośnie

Globalny ruch sieciowy związany z przetwarzaniem w chmurze osiągnie do 2015 r. wielkość 1,6 zetabajta oraz przekroczy do 2015 r. jedną trzecią całkowitego ruchu centrów przetwarzania danych - prognozuje Cisco w swym raporcie.

Globalny ruch sieciowy związany z przetwarzaniem w chmurze osiągnie do 2015 r. wielkość 1,6 zetabajta oraz przekroczy do 2015 r. jedną trzecią całkowitego ruchu centrów przetwarzania danych - prognozuje Cisco w swym raporcie.

W opublikowanym  raporcie Cisco Global Cloud Index (2010 – 2015) Cisco  szacuje, że globalny ruch dotyczący przetwarzania w chmurze wzrośnie 12-krotnie – ze 130 eksabajtów rocznie w 2010 r. do 1,6 zetabajta rocznie w 2015 r. (roczna stopa wzrostu CAGR będzie wynosić 66%).

Jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów. 1,6 zetabajta jest równoważne na przykład około:

* 22 trylionom godzin strumieniowej transmisji muzyki
* 5 trylionom godzin konferencji biznesowych z użyciem kamer internetowych
* 1,6 tryliona godzin strumieniowej transmisji wideo (HD)

Przetwarzanie w chmurze jest najszybciej rosnącym segmentem ruchu związanego z centrami przetwarzania danych. Wzrośnie on 4-krotnie z 33% CAGR i osiągnie 4,8 zetabajta rocznie w 2015 r. Szacuje się, że poziom przetwarzania w chmurze stanowiącego obecnie 11% ogólnego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych wzrośnie do 2015 r. do ponad 33%. Przetwarzanie  w chmurze to podstawowy warunek dla rozwoju technologii informatycznych i dostarczania użytkownikom materiałów wideo i treści w różnej formie.

Zdecydowana większość ruchu związanego z centrami przetwarzania danych i przetwarzaniem  w chmurze nie jest generowana przez końcowych użytkowników lecz przez same centra i chmurę. Dzieje się tak w związku z szeregiem aktywności w obrębie centrów i chmury, których końcowi użytkownicy nie są nawet świadomi, takich jak np. tworzenie kopii zapasowych czy replikacja. Do roku 2015 75% ruchu generowanego przez centra przetwarzania danych pozostanie obsługiwane w obrębie samych centrów, ponieważ procesy robocze podlegają migracji między różnymi maszynami wirtualnymi,  wykonywane są także zadania w tle. 17% całkowitego ruchu wysyłanych jest z centrów przetwarzania danych do końcowego użytkownika, podczas gdy dodatkowe 7% ruchu generowane jest w ramach komunikacji między centrami przetwarzania danych także w związku z takimi działaniami, jak cloud-bursting, replikacja i aktualizacja danych.

Jak podeje w raporcie Cisco W roku 2010 21% procesów roboczych zostało przetworzonych w centrach przetwarzania danych opartych na chmurze, natomiast 79% w tradycyjnych centrach przetwarzania danych.  Jednak już rok 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym ciężar procesów roboczych przesunie się w kierunku chmury - 51% wszystkich procesów roboczych zostanie przetworzonych  w chmurze, natomiast 49% w tradycyjnej przestrzeni informatycznej.
Generalnie w latach 2010-2015 liczba procesów przetwarzanych w centrach wzrośnie 2,7-krotnie. Jednak w tym samym prognozowanym okresie liczba procesów przetwarzanych w chmurze wzrośnie ponad siedmiokrotnie.

Źródło: Cisco

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

technologie, Cisco, raport, przetwarzanie w chmurze

przeczytaj_tresc_ponownie