Przejdź do treści

Raport: Jak są realizowane programy 8.3 i 8.4 POIG

Data: 2011-02-21 00:00:00
Raport: Jak są realizowane programy 8.3 i 8.4 POIG

Skomplikowane procedury i biurokracja to największe bariery i niedogodności, na które wskazują beneficjenci programów 8.3 i 8.4 POIG - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie UKE przez firmę Accreo Taxand. 

Skomplikowane procedury i biurokracja to największe bariery i niedogodności, na które wskazują beneficjenci programów 8.3 i 8.4 POIG - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie UKE przez firmę Accreo Taxand. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował wyniki raportu dotyczącego realizacji projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu - analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków unijnych.

W celu dokonania analizy obecnego stanu wdrażania Działań 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, UKE we współpracy z Zespołem Accreo Taxand, przygotował Raport pt. "Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu - analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków unijnych".

Wynika z niego, że w przypadku programów 8.3 POIG realizującym go samorządom najbardziej doskwierają skomplikowane i długotrwałe procedury ubiegania się o te środki, a później rozliczania projektów. Z drugiej strony samorządowcy dostrzegają, że dzięki temu mogą skutecznie walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

W przypadku programu 8.4 POIG, który skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych najbardziej denerwujące i przeszkadzające w inwestycjach  okazuje się być długi czas oczekiwania na ocenę złożonego wniosku w tym programie. Przedisębiorcy chwalą sobie natomiast fakt, że dzięki pozyskanym w ten sposób środkom na dofinansowanie inwestycji mogą wejść z ofertą internetową na obszary, gdzie w inny sposób, by się to im nie opłacało.

Raport powstał na podstawie publicznie dostępnych danych na dzień 31 stycznia 2011 roku oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród Beneficjentów tych Działań w styczniu br. Prezentuje bieżącą informację o skali zainteresowania tymi działaniami, alokacji środków oraz poziomie kontraktacji, jak również wskazuje na bariery, które w istotnym stopniu hamują sprawne wykorzystywanie dostępnych w ramach przedmiotowych Działań środków finansowych. Ankieta oraz wnioski z niej płynące stanowią główną wartość dodaną dokumentu. Przedstawiają one bowiem realny obraz stanu wdrażania obydwu Działań oraz odzwierciedlają opinię podmiotów, do których są kierowane.

Dokument zawiera również informacje na temat aktualnie prowadzonych oraz planowanych działań informacyjnych i proceduralno-prawnych, które mają na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu wdrażania Działań 8.3 i 8.4 PO IG.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

dofinansowanie, inwestycje, 8.3 POIG, 8.4 POIG, POIG, UKE, raport

przeczytaj_tresc_ponownie