Przejdź do treści

Projekt Internetu dla ściany wschodniej wkracza w następną fazę

Data: 2010-03-26 00:00:00

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło projekt studium wykonalności budowy szerokopasmowego internetu w pięciu województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na program Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej do dyspozyji jest kwota 300 mln euro.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło projekt studium wykonalności budowy szerokopasmowego internetu w pięciu województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na program Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej do dyspozyji jest kwota 300 mln euro.

- Budowa sieci szerokopasmowego internetu w pięciu województwach Polski Wschodniej znacznie przyczyni się do pobudzenia gospodarczego tych regionów - pokdreślił wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman po przyjęciu studium wykonalności projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W zaakceptowanym dokumencie został określony model realizacji projektu, według którego samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego rozpoczną przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych.

- Przyjęcie studium wykonalności Sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej umożliwia jednocześnie rozpoczęcie w Komisji Europejskiej procedury notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, tj. potwierdzenia jego zgodności z zasadami konkurencji - przypomniał wiceminister Hetman, który 26 marca 2010 r. uczestniczył w spotkaniu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej otwierającym proces notyfikacji.

Przygotowanie projektu Sieć szerokopasmowa rozpoczęło się od inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w pięciu województwach Polski Wschodniej. W wyniku przeprowadzonej analizy powstał atlas dostępnych zasobów oraz planowanych inwestycji podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępnych przepływności. Kolejnym etapem było zlecenie przygotowania studium wykonalności projektu, którego opracowanie trwało do marca 2010 r. Na podstawie zaakceptowanego dokumentu samorządy województw w drodze przetargu wyłonią inżyniera kontraktu. Jego zadaniem będzie nadzór w imieniu projektodawcy - samorządu województwa - nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to 300 mln euro przeznaczone na zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby. Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województw Polski Wschodniej, a powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas, z ich punktu widzenia, nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Źródło: MRR

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

fundusze, infrastruktura, finansowanie, internet, sieci

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie