Przejdź do treści

Projekt e-świętorzyskie otrzymuje wsparcie władz województwa

Data: 2010-07-09 00:00:00

Zarząd Województwa podjął w tym tygodniu uchwały w sprawie dofinansowania dwóch kluczowych projektów Województwa Świętokrzyskiego: „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Projekty realizowane będą w ramach działania „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa podjął w tym tygodniu uchwały w sprawie dofinansowania dwóch kluczowych projektów Województwa Świętokrzyskiego: „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Projekty realizowane będą w ramach działania „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany będzie przy partnerskiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z  województwa świętokrzyskiego.  Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu ułatwi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu informacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolnego miejsca. Wartość projektu wynosi 25 milionów złotych, z czego tj. 21 mln 250 tys. złotych (85%) będzie pozyskane w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wkład własny to 3 mln 750 tys. złotych.

Drugie, wielkie zadanie projekt „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, stanowi kontynuację i rozszerzenie projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego ze środków ZPORR Realizowany będzie wspólnie ze 106 partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego (93 gminy i 13 powiatów). Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w samorządach, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie tymi jednostkami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań: podniesienie systemu bezpieczeństwa sieci, dostawa systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Programów Dziedzinowych, budowa sieci LAN (lokalnych), utworzenie Centrum Zarządzania Miastem Ostrowiec Świętokrzyski oraz rozbudowę Portalu „Wrota Świętokrzyskie”. Całkowita wartość projektu wynosi pond 38 mln złotych, w tym ponad 32, 5 mln zł (85%) stanowią dotacje z funduszy unijnych (wkład własny to ponad 5, 7 mln złotych).

Zakończenie realizacji obu projektów planowane jest na koniec 2012 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa świętkorzyskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

dofinansowanie, samorządy, e-administracja, e-usługi, zastosowania

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie