Przejdź do treści

Projekt e-Świętokrzyskie nabiera przyspieszenia

Data: 2010-03-25 00:00:00

Władze województwa świętkorzystkiego podpisały umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczącymi w projektach "e-Świętokrzyskie". Na rozbudowę  infrastruktury Informatycznej JST i  budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu "e-Świętokrzyskie przeznaczone będzie około 63,5 mln zł. 

Władze województwa świętkorzystkiego podpisały umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczącymi w projektach "e-Świętokrzyskie". Na rozbudowę  infrastruktury Informatycznej JST i  budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu "e-Świętokrzyskie przeznaczone zostanie około 63,5 mln zł. 

Do pierwszego projektu "e-świętokrzyskie - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i zbudowanie systemu wspomagającego zarządzanie, przystąpiło łącznie sto sześć gmin i powiatów.  Drugie przedsięwzięcie  "e-Świętokrzyskie - budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" to kluczowy projekt, integrujący dane przestrzenne województwa w jeden system, umożliwiający przeprowadzanie analiz przestrzennych dla całego województwa lub wybranej miejscowości. Będzie on realizowany przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego naszego regionu.

Początek realizacji projektu "e-Świętokrzyskie - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zaplanowano na kwiecień 2010 r., zaś zakończenie ma nastąpić w grudniu 2012 roku. Całkowity koszt projektu to ponad 32 miliony złotych, z czego zrefundowane zostanie 85% wartości inwestycji.

Budowa systemu informacji przestrzennej dla województwa świętokrzyskiego rozpocznie się w drugim kwartale br.. Wartość tego projektu opiewa na 25 milionów złotych, z czego 85% pozyskane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013.

Oba zadania, wraz z przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego studium wykonalności dla sieci światłowodowej w województwie świętokrzyskim, w ramach którego powstanie ponad 1400 km sieci światłowodowej i ok. 150 węzłów (kosztem około 200mln zł), znacząco wpłyną na poprawęd dostepności do sieci internetowej w regionie.

W ramach projektu "e-Świętokrzyskie" w latach 2004-2006 ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego sfinansowano budowę 32 km linii światłowodowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich, Staszowie i Ożarowie, które połączyły 70 instytucji, a także portalu Wrota Świętokrzyskie. Kosztowało to 9,2 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa świętkorzyskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, infrastruktura, sieci

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie