Przejdź do treści

Prezes UKE modyfikuje stanowisko w sprawie świadczenia usług internetowych przez jst

Data: 2011-08-23 00:00:00
Prezes UKE modyfikuje stanowisko w sprawie świadczenia usług internetowych przez jst

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Prezes UKE przedstawił zmodyfikowane stanowisko z dnia 15 lutego 2011 r., w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet, które uwzględnia również stanowisko z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczące świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, za pomocą hotspotów, w miejscach publicznych, które zastąpiło to stanowisko Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę różne możliwości świadczenia przez JST usługi bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu, prezes UKE stoi na stanowisku, że bez względu na obrany model świadczenia bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego w drodze przetargu podmiotu, JST każdorazowo musi wpisać się do rejestru JST prowadzonego przez Prezesa UKE, oraz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków na świadczenie tego typu usług, zgodnie z art. 7 ww. ustawy. Wniosek może być poprzedzony zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez jst działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Jednocześnie zachęcamy do lektury opracowania o warunkach udostępnienia infrastruktury publicznej dla przedsiębiorców – użytkowników końcowych: /g2/oryginal/2011_12/b91e013ed4242579b33b458ebd798b51.pdf

Zmodyfikowane stanowisko Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

infrastruktura, usługi szerokopasmowe, hotspot, prawo, jst, UKE

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie