Przejdź do treści

Powstaje katalog dobrych praktyk projektowania sieci

Data: 2011-01-31 00:00:00
Powstaje katalog dobrych praktyk projektowania sieci

Powstanie katalog dobrych praktyk przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych biorących pod uwagę wymogi w zakresie planowania przestrzennego. Przygotują go przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych samorządowców, urbanistów, konserwatorów zabytków oraz  regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Powstanie katalog dobrych praktyk przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych biorących pod uwagę wymogi w zakresie planowania przestrzennego. Przygotują go przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych samorządowców, urbanistów, konserwatorów zabytków oraz  regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Autorzy katalogu brali udział w warsztatach zorganizowanych przez  Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które od wejścia w życie megaustawy opiniuje też prezes UKE. Celem megaustawy jest m.in. wyeliminowanie bezzasadnych zakazów budowy obiektów telekomunikacyjnych. Dlatego też samorządy  mają obowiązek dostosowania istniejących planów zagospodarowania przestrzennego do wymogów tej ustawy, tak by ich postanowienia nie uniemożliwiały realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.
Problem budził sporo  kontrowersji w środowisku samorządowców, urbanistów i planistów. Po części wynikały one m.in.  z tego, że dla wielu osób z tych środowisk  tematyka sieci telekomunikacyjnych jest czymś nowym. Dlatego też UKE po przeprowadzaniu internetowego czatu i dwóch debat w tej sprawie postanowił wraz z przedstawicielami wojewodów, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, a także Krajowej Izby Urbanistów zorganizować warsztaty, w których strony mogłyby przedstawić swoje problemy i szukać rozwiązań. Wzięli w nich udział także przedstawiciele telekomów.
Efektem tego spotkania będzie katalog dobrych praktyk przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych biorących pod uwagę wymogi w zakresie planowania przestrzennego, który usprawni relacje na linii operatorzy - samorządy - planiści- urbaniści . Ustalono też, że po jego powstaniu odbędzie się kilka regionalnych warsztatów dla zainteresowanych problemem środowisk, gdzie te wypracowane dobre praktyki będą promowane.

Źródło: własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

mpzp, prawo, UKE, warsztaty, plany zagospodarowania, megaustawa

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie