Przejdź do treści

Porozumienie UKE z TP obejmie także biblioteki

Data: 2010-09-16 00:00:00

UKE i Telekomunikacja Polska uzgodniły, że zeszłoroczne porozumienie, w którym operator zobowiązał się do przyłączenia co najmniej 1,2 mln nowych łączy szerokopasmowych obejmie także szkoły i biblioteki.

UKE i Telekomunikacja Polska uzgodniły, że zeszłoroczne porozumienie, w którym operator zobowiązał się do przyłączenia co najmniej 1,2 mln nowych łączy szerokopasmowych obejmie także szkoły i biblioteki. 

Intencją tego jest pełne zaspokojenie zapotrzebowania wszystkich szkół i bibliotek na szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarze całej Polski.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2009 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej a Telekomunikacją Polską SA, TP SA podjęła zobowiązanie, że w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia, wybuduje lub zmodernizuje infrastrukturę stacjonarną, zapewniającą przyłączenie co najmniej 1,2 mln nowych łączy szerokopasmowych, w tym 1 mln łączy o przepływności co najmniej 6 Mb/s.

W nawiązaniu do ww. zapisów Porozumienia, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystąpił do TP SA z wnioskiem o objęcie programem inwestycyjnym wszystkich publicznych placówek edukacyjnych, tj. szkół i bibliotek, które nie posiadają szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W odpowiedzi na wniosek Prezesa UKE, TP SA poinformowała o podjęciu decyzji, zgodnie z którą wszystkie placówki, które w chwili obecnej pozbawione są możliwości korzystania z nowoczesnych usług Internetowych, włączone zostaną do nowych inwestycji realizowanych zgodnie z Porozumieniem. TP SA powiadomiła jednocześnie Prezesa UKE, że obecnie prowadzi działania, których celem jest rozpoznanie stanu faktycznego oraz uzgodnienie z placówkami edukacyjnymi ich niezaspokojonych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych. Akcją objętych jest ponad 5500 szkół i bibliotek.

Z uwagi na sezon wakacyjny i wielotygodniową nieobecność personelu w placówkach edukacyjnych, do chwili obecnej udało się skutecznie nawiązać kontakt z 3200 podmiotami. Zakończenie działań marketingowo-sprzedażowych planowane jest we wrześniu 2010 r.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, TP, biblioteki, edukacja, oświata, łącza

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie