Przejdź do treści

Ponad połowa Polaków nie słyszała o cyfryzacji radia

Data: 2016-06-22 01:50:00
graciela rossi / Photogenica

Ministerstwo cyfryzacji opublikowało wnioski z raportu nt. cyfryzacji radia. Wynika z niego, że słuchanie radia jest w Polsce powszechne. Blisko 75 proc. Polaków słucha radia co najmniej raz w tygodniu (przy czym 51,4 proc. - codziennie), a zatem proces przechodzenia na nadawanie cyfrowe w radiofonii naziemnej dotyczy większości pełnoletnich mieszkańców kraju.

Mężczyźni, a także osoby z wyższym wykształceniem słuchają radia częściej i bardziej regularnie niż ogół populacji.

Dla większości słuchaczy (73 proc.) dom stanowi najpopularniejsze otoczenie dla słuchania radia. Słuchanie radia w samochodzie zadeklarowało 48 proc. respondentów. Wśród słuchaczy aktywnych zawodowo 31 proc. słucha radia w miejscu wykonywania swojej pracy. Wiek, a co za tym idzie styl życia, różnicuje miejsce słuchania radia. Osoby w wieku 25-39 lat, ze względu na swoją aktywność zawodową istotnie częściej słuchają radia w samochodzie (64 proc.) oraz w pracy (27 proc.). Z kolei w grupie osób powyżej 60 lat ponad 90 proc. słucha radia w domu.

Ponad 76 proc. Polaków posiada w swoim gospodarstwie domowym odbiornik radiowy. Najczęściej sygnał radiowy jest odbierany z wykorzystaniem anteny i tradycyjnego radioodbiornika – tak robi blisko 53 proc. badanych. Pozostałe sposoby odbioru uzyskały niższe wskazania – za pośrednictwem radioodbiornika w samochodzie 26 proc., za pośrednictwem sieci kablowej 10 proc. i 7,3 proc. - za pośrednictwem Internetu. Aktualna oferta programowa została przez blisko 73 proc. słuchaczy oceniona jako wystarczająca.

Ponad 55 proc. respondentów nigdy nie zetknęło się z terminem „cyfryzacja radia”, pozostali słyszeli o tym procesie trochę (35 proc.) lub wiele (9 proc.).

Jako źródło wiedzy na temat cyfryzacji radia badani najczęściej wskazywali telewizję (58 proc.), w następnej kolejności radio (32 proc.) i Internet (20 proc.).

Ponad 60 proc. badanych nie wiedziało, w jaki sprzęt należy się zaopatrzyć aby móc odbierać sygnał cyfrowy, jednak 36 proc. trafnie wskazało, ze do odbioru sygnału cyfrowego niezbędny jest odbiornik obsługujący format DAB+. Duża część badanych (60 proc.) nie jest świadoma korzyści płynących z odbioru radia w wersji cyfrowej. Częściej korzyści kojarzone są z poprawą jakości sygnału niż ze zwiększeniem liczby dostępnych programów.

Nieco ponad 10 proc. badanych miało już doświadczenia ze słuchaniem radia w wersji cyfrowej, częściej byli to mężczyźni. Słuchacze cyfrowego radia są w większości dobrego zdania na temat jakości sygnału (łącznie ponad 70 proc. opinii o lepszej i zdecydowanie lepszej jakości w porównaniu do tradycyjnego).

Wśród osób, które zetknęły się z informacjami na temat procesu cyfryzacji radia 32 proc. jest zdania, że ich wiedza na ten temat jest niewystarczająca, podczas gdy mniej, bo 26 proc. uznaje, że wie na ten temat dostatecznie dużo.

Osoby, które wskazały, że proces cyfryzacji radia jest potrzebny (w populacji jest ich 30 proc.) uzasadniały swoją opinię przede wszystkim dostępem do wyższej jakości sygnału radiowego (60 proc.), a także ogólnie – potrzebą nadążania za duchem czasu (27 proc.).

Przeciwnicy procesu cyfryzacji radia, których wśród badanych było 19 proc., najczęściej (28 proc.) twierdzili, że są zadowoleni z aktualnej oferty zarówno jeśli chodzi o liczbę kanałów jak i jakość sygnału. Część osób przeciwnych cyfryzacji przyznała, że przejawiają ogólną niechęć do zmian i uważają je za niepotrzebne zamieszanie.

W przypadku pełnego przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej 38 proc. wszystkich respondentów zdecydowałoby się na zakup nowego odbiornika umożliwiającego odbiór w nowej technologii (68 proc. z nich wydatkowałoby na niego ponad 100 zł). Mniejszość, bo 13 proc. badanych zadeklarowało, że w przypadku całkowitej cyfryzacji radiofonii w Polsce zrezygnowałby z słuchania radia. Odsetek ten spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Systematyczni słuchacze radia częściej niż ogół badanych deklarują gotowość kupna nowego odbiornika (50 proc.) i rzadziej przewidują całkowitą rezygnację ze słuchania radia (9 proc.). Ogólnie nieco ponad 10 rpoc.  aktualnych słuchaczy radia (niezależnie od częstotliwości słuchania) w twierdzi, że zrezygnuje z odbioru radia w przypadku zmiany w kierunku technologii cyfrowej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji 

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

DAB+, raport, radio, cyfryzacja

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie