Przejdź do treści

Ponad 113 mln zł w trwającym naborze 8.3 POIG

Data: 2011-03-03 00:00:00

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) rozpoczęła I tegoroczny naborów dla działania 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) w 2011 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2011 wynosi: 113 649 927,19 zł.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) rozpoczęła I tegoroczny naborów dla działania 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) w 2011 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2011 wynosi: 113 649 927,19 zł.

Do udziału w konkursie zaprasza się:
•jednostki samorządu terytorialnego,
•grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
•konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Nabór trwa do 27 maja 2011 do godziny 16.15

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Źródło: WWPE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

WWPE, 8.3 POIG, wykluczenie cyfrowe

przeczytaj_tresc_ponownie