Przejdź do treści

Rusza inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej 2012

Data: 2012-02-10 13:04:00

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przystąpił do realizacji procesu inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Rodzaj i zakres zbieranych informacji został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238).

 

Począwszy od dnia 6 lutego 2012 roku rozpoczęto rozsyłanie wezwań do wszystkich podmiotów znajdujących się w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE, jednostek samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Do przekazania danych o posiadanej infrastrukturze, budynkach umożliwiających kolokację oraz zrealizowanych i planowanych inwestycjach wezwano łącznie 9021 podmiotów, w tym 6506 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 2485 jednostek samorządów terytorialnych oraz 30 przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

 

Na podstawie zabranych danych zostanie sporządzony i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów raport pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Publikacja raportu jest planowana na dzień 30 czerwca 2012 r.

 

Wszystkie instrukcje związane z logowaniem, wprowadzaniem i przekazaniem danych objętych wezwaniem Prezesa UKE znajdują się na stronie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej https://form.teleinfrastruktura.gov.pl w zakładce „Pomoc”.

Niezależnie od powyższego, wszelkie informacje dotyczące przebiegu procesu inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu Polska Szerokopasmowa www.polskaszerokopasmowa.pl.

 

Pytania i problemy związane z zakresem i sposobem przekazywania danych oraz rejestracją
i logowaniem w systemie SIIS należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem zakładki „Kontakt” dostępnej w SIIS https://form.teleinfrastruktura.gov.pl

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie