Hawe będzie budować sieć regionalną w Lubuskiem

Do końca przyszłego roku zostanie zbudowana sieć szybkiego Internetu w 280 miejscowościach województwa lubuskiego. Inwestycje będzie realizować konsorcjum TP Teltech i Hawe, które dziś podpisało w tej sprawie umowę. Budowa rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.


Podpisana umowa jest efektem porozumienia, jakie w marcu 2011 roku Telekomunikacja Polska zawarła z lubuskim Urzędem Marszałkowskim. Konsorcjum TP Teltech i Hawe zbuduje sieć światłowodową o łącznej długości 1 449 kilometrów, która obejmie wszystkie dwanaście powiatów województwa lubuskiego. Przewidywane przychody Hawe Telekom z tytułu realizacji umowy wyniosą około 22 mln zł - podało Hawe w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana etapami. Oddanie do eksploatacji pierwszych 124 relacji sieci szkieletowej planowane jest do końca 2012 roku.

Głównym celem projektu „Szerokopasmowe Lubuskie” jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w województwie lubuskim oraz likwidacja wykluczenia cyfrowego na tym terenie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł.

Źródło: Hawe