Przejdź do treści

Podlaskie przygotowuje się do inwestycji w sieci

Data: 2011-01-17 00:00:00

Uniwersytet w Białymstoku prowadzi  przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług badawczych w ramach obszaru Sieci Teleinformatyczne projektu "e-Podlaskie- kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego".

Uniwersytet w Białymstoku prowadzi  przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług badawczych w ramach obszaru Sieci Teleinformatyczne projektu "e-Podlaskie- kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego".

Celem badania jest określenie aktualnego stanu infrastruktury sieci teleinformatycznych na terenie województwa podlaskiego, analiza możliwości i przybliżonych kosztów rozbudowy oraz zdefiniowanie głównych barier rozwojowych.

Jednym z zadań zwycięzcy przetargu będzie odpowiedź na pytanie, jak powinna być poprowadzona orientacyjnie sieć teleinformatyczna województwa podlaskiego, aby występowała możliwość umieszczenia gniazd abonenckich w 100% gospodarstw domowych, 100% przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przy zachowaniu przepustowości u abonenta co najmniej 30Mb/s (łącze symetryczne) i minimalizacji szacunkowego, całkowitego kosztu realizacji. Wykonawca powinien sporządzić mapę z naniesionym przebiegiem sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i wskazaniem technologii sieci dostępowej. Na poziomie sieci dystrybucyjnej i dostępowej w różnych rejonach mogą być wykorzystane różne technologie (w zależności od warunków terenowych i gęstości zaludnienia). Uzupełnieniem mapy powinna być analiza szacunkowych kosztów realizacji całości sieci w różnych wariantach rozpatrywanych przez Wykonawcę w procesie optymalizacji.

Źródło: Wrota Podlasia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Podlasie, sieci, przetarg

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie