Przejdź do treści

Podlaskie dostało pieniądze z UE na e-administrację

Data: 2010-05-28 00:00:00

Projekt budowy elektronicznej platformy administracji rządowej w województwie podlaskim otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości 26,35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pokryje to 85 proc. wartości przedsięwzięcia szacowanego na 31 mln zł.

Projekt budowy elektronicznej platformy administracji rządowej w województwie podlaskim otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości 26,35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pokryje to 85 proc. wartości przedsięwzięcia szacowanego na 31 mln zł.

Umowa  na sfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa" podpisana została między wojewodą podlaskim Maciejem Żywno, a marszałkiem województwa podlaskiego.  Projekt obejmie 20 jednostek administracji rządowej w województwie: od policji, straży pożarnej po urząd kontroli skarbowej czy izbę celną.

W ramach projektu administracja rządowa woj. podlaskiego zaopatrzona zostanie także w jednolite systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dzięki temu obieg dokumentów w urzędach będzie odbywał się wyłącznie w formie elektronicznej. Klienci obsługiwani będą szybciej i sprawniej. Wszystkie instytucje rządowe naszego województwa, dzięki wybudowanej elektronicznej platformie zintegrowanej z platformą rządową ePUAP oraz samorządową Wrota Podlasia, będą mogły wymieniać między sobą dane niezbędne do załatwiania spraw, odciążając tym samym klientów od dostarczania do urzędów papierowych dokumentów, np. zaświadczeń z ZUS czy urzędów skarbowych.

Projekt realizowany przez Wojewodę Podlaskiego jest ściśle powiązany z bliźniaczym przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przewiduje ono rozbudowę cyfrowego urzędu Wrót Podlasia. Docelowo jednostki samorządowe i rządowe na Podlasiu zostaną połączone w ramach wspólnej platformy elektronicznej. Dzięki temu, cyfrowym urzędem dla mieszkańców naszego województwa i punktem kontaktowym z administracją publiczną (rządową i samorządową) stanie się platforma Wrota Podlasia. Tu będzie można wypełniać i składać elektroniczne wnioski kierowane do różnych instytucji. Korzyść odniosą mieszkańcy województwa - także beneficjenci RPOWP.

Projekt informatyzacji administracji rządowej w województwie jest pierwszym przedsięwzięciem finansowanym z osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i pierwszym w Polsce wspólnym projektem administracji rządowej i samorządowej. Jego zakończenie planowane jest do połowy 2013 roku.

Źródło: Wrota Podlasia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

e-administracja, e-usługi, dofinansowanie, samorządy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie