Przejdź do treści

Pagi buduje sieć Wimax na obrzeżach Warszawy

Data: 2010-06-24 00:00:00

Rada Nadzorcza spółki Pagi rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeprowadzenie prywatnej emisji do 3 mln  akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie rozwoju sieci teleinformatycznej w technologii WiMax.

Rada Nadzorcza spółki Pagi rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeprowadzenie prywatnej emisji do 3 mln  akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie rozwoju sieci teleinformatycznej w technologii WiMax.

- Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na częściowe sfinansowanie rozbudowy sieci teleinformatycznej WiMax. Całość inwestycji szacujemy na blisko 5 mln zł – mówi Waldemar Opałka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pagi. - Docelowymi klientami oferowanej przez nas usługi są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa na obrzeżach Warszawy – tam gdzie w praktyce nie ma innych możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu, na poziomie świadczonej przez nas usługi. Widzimy tu duży potencjał rozwoju naszej Spółki i dlatego rozpoczynamy budowę nowoczesnej infrastruktury, opartej na technologii wykorzystywanej niemal na całym świecie – dodaje W. Opałka.

W lipcu 2009 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej przydzielił Pagi rezerwację do końca 2022 r. czterech kanałów w zakresie częstotliwości 3,6 - 3,8 GHz na terenie Warszawy oraz centralnych powiatów województwa mazowieckiego (wyłączność w danym paśmie daje możliwość nadawania sygnału o najlepszej jakości dla końcowego użytkownika).
Pagi rozpoczęła inwestycję zmierzającą do budowy bezprzewodowej sieci składającej się docelowo z siedemnastu stacji bazowych działających w technologii WiMax na obszarze objętym przez przydzielone częstotliwości. Realizacja projektu została rozpoczęta w I kw. 2010 r. Obecnie Spółka posiada już dwie stacje bazowe działające w technologii WiMax, a do końca 2010 r. planuje uruchomienie pięciu kolejnych. Projekt związany z przydzielonymi częstotliwościami zakończy się do końca 2012 r.

Sieć budowana przez PAGI zakłada pokrycie swoim zasięgiem obszaru zamieszkanego przez 3,1 mln mieszkańców, gdzie siedzibę ma 0,5 mln podmiotów gospodarczych. Spółka zakłada oferowanie łączy o prędkości do 6 Mb/s.

Źrodło: Pagi  

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wimax, sieci, operatorzy, inwestycje, infrastruktura

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie