Przejdź do treści

Operatorzy i samorządy powinni być partnerami

Data: 2010-07-06 00:00:00

Operatorzy telekomunikacyjni powinni stać się partnerami inwestycyjnymi gmin, powiatów i województw. Ich współdziałanie powinno się odbywać na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka współpraca jest konieczna, gdyż operatorzy komercyjni dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji inwestycji i dostarczaniu usług klientom - mówi Maciej Rogalski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w romozwie z Dziennikim Gazetą Prawną.

Operatorzy telekomunikacyjni powinni stać się partnerami inwestycyjnymi gmin, powiatów i województw. Ich współdziałanie powinno się odbywać na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka współpraca jest konieczna, gdyż operatorzy komercyjni dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji inwestycji i dostarczaniu usług klientom - mówi Maciej Rogalski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w romozwie z Dziennikim Gazetą Prawną.

Wkrótce w życie ustawa o wspieraniu sieci telekomunikacyjnych. Ma ona pomóc w zwiększeniu wykorzystania unijnych środków na budowę sieci szerokopasmowych. Zdaniem Rogalskiego Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien się zająć doradztwem dla samorządów w zakresie pozyskiwania środków unijnych na budowę sieci telekomunikacyjnej i nawiązywania współpracy z potencjalnymi partnerami.

- Może nastąpić nowa era we wzajemnych relacjach. Ustawa wprowadza przepis, że sieć wybudowana przez samorząd z wykorzystaniem środków publicznych będzie otwarta. Oznacza to, że istnieje możliwość jej wykorzystania przez operatorów telekomunikacyjnych. Zatem dla operatorów powstaną nowi partnerzy, z którymi będą podpisywane umowy o połączeniu sieci. Operatorzy komercyjni będą mogli dzierżawić samorządom swoją infrastrukturę lub nabywać prawa do infrastruktury będącej w posiadaniu samorządów. Jednak operatorzy, samorządy i regulator powinni zapobiegać dublowaniu się sieci telekomunikacyjnych - mówi Maciej Rogalski dziennikowi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operatorzy, samorządy, PPP, fundusze, sieci, infrastruktura, megaustawa

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie