Przejdź do treści

Okrągły stół szerokopasmowy wystartował

Data: 2010-09-20 00:00:00

W  Ministerstwie Infrastruktury odbyło się inauguracyjne spotkanie "Okrągłego stołu szerokopasmowego" mające stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych.

W  Ministerstwie Infrastruktury odbyło się inauguracyjne spotkanie "Okrągłego stołu szerokopasmowego" mające stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, urzędów marszałkowskich, przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w szczególności podmiotów prowadzących działalność w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Spotkanie otworzył Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, wskazując na priorytetowe traktowanie stojącego przed Polską wyzwania jakim jest budowa sieci szerokopasmowych. Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj podkreśliła doniosłą, dla budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pogłębiania świadomości społecznej, rolę współpracy pomiędzy stroną rządową, samorządową oraz sektorem prywatnym. Magdalena Gaj wskazała również, iż jednym z celów jakie stawia przed spotkaniami "Okrągłego stołu szerokopasmowego" jest prowadzenie dialogu ze wszystkimi uczestnikami rynku telekomunikacyjnego, nacelowanego na identyfikację i likwidację potencjalnych barier dla inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Kluczową rolę przedmiotowej współpracy podkreśliła również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska. Prezes wskazała także na doniosłą rolę ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podstawowe aspekty prowadzenia inwestycji, a także na zasadnicze problemy z jakimi stykają się podmioty realizujące inwestycje w sieci szerokopasmowe.

Wnioski z "Okrągłego Stołu Szerokopasmowego" to: konieczność koordynacji, standaryzacji budowy sieci, sztywność programów europejskich, równocześnie budowa sieci i edukacja społeczna, zbudowanie dużego wachlarza dobrych usług publicznych.

Spotkanie zamknęła dyskusja, w której uczestnicy zgodzili się co do konieczności wprowadzenia skutecznych mechanizmów koordynacji realizowanych projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. Jako ostatni, podsumowując spotkanie, głos zabrał przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Michał Boni, wyrażając nadzieję, iż inicjatywa podjęta na inauguracyjnym spotkaniu "Okrągłego stołu szerokopasmowego" będzie kontynuowana.
 

Minister M. Gaj poprosiła uczestników spotkania o przesłanie do Ministerstwa wszelkich pytań i wątpliwości związanych z wdrażaniem, interpretacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci, ponieważ resort pracuje nad poradnikiem do ustawy.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

megaustawa, MI, operatorzy, samorządy, okrągły stół

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie